Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 11:44

Προκειμένου να καταρτιστούν νέες καταστάσεις Διοριζομένων Αυτεπαγγέλτως Συνηγόρων για το 2018, παρακαλούμε να δηλώσετε στη γραμματεία το αργότερο έως 31-1-2018 σε πια απο τις παρακάτω καταστάσεις επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε:


1. Για τις ποινικές υποθέσεις (Κακουργήματα- Ανάκριση)
2. Διοικητικές υποθέσεις
3  Αστικές υποθέσεις
4. Πτωχεύσεις και
5. Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 11:32
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2018 11:12

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.1.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως για να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον θεσμό της διαμεσολάβησης, το οποίο προωθείται στην Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στην συνεδρίαση παρέστη και απάντησε σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων Προέδρων, ο Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, Αρεοπαγίτης, κ. Χαράλαμπος Μαχαίρας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ολομέλεια κατέληξε στις παρακάτω  θέσεις:

Ο χρόνος διαβούλευσης των τριών εργασίμων ημερών που δόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εν μέσω δικαστικών διακοπών, δεν εξασφαλίζει ουσιαστική διαβούλευση και παραβιάζει τον ν. 4046/2012 περί καλής νομοθέτησης.

Προκαλεί κατάπληξη η εισαγωγή του νομοσχεδίου με την διαδικασία του κατεπείγοντος, παρότι δεν προκύπτει από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στην Ολομέλεια έγγραφα στοιχεία ότι, πρόκειται για προαπαιτούμενο των θεσμών στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης.

Το δικηγορικό σώμα τάσσεται σταθερά υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), όπως η διαμεσολάβηση, η δικαστική μεσολάβηση και η διαιτησία, που μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών.

Αποτελεί θεμελιακό χαρακτηριστικό του θεσμού της διαμεσολάβησης η εκούσια υπαγωγή των μερών σε αυτόν.

Το δικηγορικό σώμα τάσσεται σταθερά κατά της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, όπως εισάγεται με το προκείμενο νομοσχέδιο.

Εισάγεται σε αδικαιολόγητα εκτεταμένο εύρος διαφορών και μάλιστα προβλέπει αυξημένο κόστος για τους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο (βλ. απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Ιουνίου 2017) και δημιουργεί ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς θέτει δυσανάλογο εμπόδιο για την πρόσβαση στον φυσικό δικαστή και την παροχή δικαστικής προστασίας (Συντ. 8 & 20, ΕΣΔΑ 6).

Η νομοθετική επιλογή της υποχρεωτικότητας αποκλίνει ουσιωδώς από όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα, όπου η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική. Όπου υφίσταται υποχρεωτικότητα, αυτή αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωση των μερών με ελάχιστο κόστος.

Είναι προφανές ότι οι θεσμοί ΕΕΔ προϋποθέτουν την ενεργό στήριξη του συνόλου της νομικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε επιβεβλημένη την απόσυρση του νομοσχεδίου με τη σημερινή του μορφή, άλλως την ουσιαστική του τροποποίηση.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2018 13:18

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

Ανάμεσα σ΄ εκείνα που χαρακτηρίζει το «κράτος Δικαίου» είναι και η αρχή του αρίστως νομοθετείν βάσει της οποίας η Πολιτεία οφείλει να προετοιμάζει τόσο την άρτια επιστημονικά σύνταξη του υπο ψήφιση νόμου (νομοσχεδίου) λαμβάνοντας υπ΄ όψη την αντιστοίχησή του με την κοινωνική πραγματικότητα και τις αναγκαιότητές της που προσδοκά να καλύψει, όσο και να θέσει τον ικανό χρόνο διαβούλευσης αυτού προκειμένου φορείς και πολίτες- και δη οι πλέον ενδιαφερόμενοι ως εκ του αντικειμένου του φερόμενου προς ψήφιση- αφού ενημερωθούν εγκαίρως, να μετέχουν δια των προτάσεών τους.

Ο Δικ. Σύλλογος Χίου αισθάνεται την ανάγκη να γνωστοποιήσει δημόσια, ότι στο φερόμενο από πλευράς Υπ. Δικαιοσύνης  ν/σχέδιο «Μεταρρύθμισης του θεσμού της διαμεσολάβησης» δεν ακολουθήθηκε η Αρχή του αρίστως νομοθετείν, όπως μεταξύ άλλων αυτή ορίζεται στο άρθρ. 6 Ν. 4048/12 (Αρχές διαδικασίες και μέσα καλής Νομοθέτησης ΦΕΚ Α΄34) εφ όσον η ανάρτηση του νομοσχεδίου στον διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης εγένετο το εσπέρας της 28-12-2017 με καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης την 2-1-2018!  δηλ. στο απόγειο του εορτασμού της έλευσης του νέου έτους και με τους δικηγόρους/δικαστές/ πολίτες απόντες….!!!

(Ανάλογα έπραξε η κυβέρνηση και με την ψήφιση του νόμου για τα συναινετικά διαζύγια που ψηφίστηκε στις 23/12/2017 ως προχριστουγεννιάτικος μποναμάς στους συμβολαιογράφους!).Να θυμίσουμε στο Υπ. Δικαιοσύνης και να γνωρίσουμε στους πολίτες ότι η διαβούλευση στα υπο ψήφιση νομοσχέδια επιτυγχάνεται με την δημοσιοποίηση, (παράθεσε φερ ειπείν την δημοσιοποίηση για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας) με πρόσφορα μέσα, προς τον σκοπό της έγκαιρης ενημέρωσης και συμμετοχής των κοινωνικών / επιστημονικών φορέων και των πολιτών και δη με ευθύνη για την διαδικασία ,του έχοντος την νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργού.

Η διαβούλευση που λαμβάνει χώρα διαδικτυακά (wwwopengov.gr) ολοκληρώνεται  σε δύο φάσεις. Την φάση της διαβούλευσης που διαρκεί δύο εβδομάδες με αντικείμενο την ενημέρωση και τον σχολιασμό σχετικά με τον επιδιωκόμενο στόχο/ αποτέλεσμα της υπο ψήφιση ρύθμισης, κινδύνους, οφέλη, κόστος κλπ ., και την επόμενη φάση διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων όπου αναρτάται πλέον το προσχέδιο, επιδεχόμενο τον κατ΄άρθρ. σχολιασμό.

Αυτό είναι το κατ΄αρχήν πλαίσιο του υπο ψήφιση νόμου που προηγείται, ενώ  με επι μέρους διατάξεις μπορεί να συντμηθεί  αιτιολογημένα ο χρόνος διαβούλευσης, αλλα εν ουδεμία περιπτώσει δεν επιτρέπουν οι εν λόγω διατάξεις την ανατροπή της Αρχής Καλής Νομοθέτησης που οφείλει να τηρεί ο κάθε Υπουργός που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία ιδία δε ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι παρακολουθούμε ανήσυχα την «σπουδή» που χαρακτηρίζει μια σειρά νομοθετημάτων που συνδέονται με ζητήματα της Δικαιοσύνης, με τον ένα ή άλλο τρόπο και ψηφίζονται ή φέρονται προς ψήφιση στη Βουλή, όπως την μετακίνηση της ευθύνης για τα Υπ/κεία- κτηματολογικά γραφεία από το Υπ. Δικαιοσύνης στο Υπ. Περιβάλλοντος και της μετάθεσης της ασφάλειας των εμπραγμάτων συναλλαγών από τους νομικούς σε τεχνικούς και μόνον, ουσιαστικά τη παύση των  δικηγόρων του Κτηματολογίου που μεταβάλλονται σε απλούς υπαλλήλους εάν επιθυμούν να παραμείνουν ως εργαζόμενοι σε αυτό, την ανάθεση των συναινετικών διαζυγίων στους συμβολαιογράφους και ενώ είναι εμφανής η συχνότητα της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας με ότι συνεπάγεται, και τώρα η επί τάχει και χωρίς ουσιαστικά διαβούλευση από πλευράς Δικηγορικών Συλλόγων και Δικαστικών Ενώσεων για την « Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης».

Δυστυχώς  έτσι οδηγούμεθα σε μια Πολιτεία που νομοθετεί πρόχειρα, επιπόλαια και αυταρχικά κατά παράβαση της παραδεδεγμένως συνταγματικά Αρχής του αρίστως νομοθετείν και του Ν 4048/12 .Συνακόλουθα με την σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης σε μόλις τεσσεράμισι !! μέρες εν μέσω μάλιστα των αργιών της Πρωτοχρονιάς και χωρίς να εμπεριέχονται στην έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης οι τεκμηριωμένοι λόγοι της εν λόγω σύντμησης, είναι βέβαιο ότι έχει παραβιαστεί η διάταξη του αρθρ. 6 Ν.4048/12.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει παράταση της προθεσμίας για δημόσια διαβούλευση έως τέλους του τρέχοντος  μηνός, προκειμένου οι Δικ. Σύλλογοι το Δικαστικό Σώμα και ο νομικός κόσμος εν γένει να έχουν δυνατότητα κατάθεσης των παρατηρήσεών τους και των σχολιασμών τους επι του επίμαχου νομοσχεδίου.

ΧΙΟΣ             4.1.2018     Η Πρόεδρος /ΔΣ του Δικ. Συλλόγου Χίου

Η Πρόεδρος                                                η Γεν. Γραμματέας

Ανθίππη Ζαννάρα                                            Κάτια Χούλη

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2017 10:53

Χίος 22/12/2017

Δελτίο Τύπου

Ο Βουλευτής Χίου κ. Α. Μιχαηλίδης, επικοινώνησε τηλεφωνικά και ενημέρωσε την Πρόεδρο του ΔΣ Χίου κ. Ανθ. Ζαννάρα σχετικά με τις εξελίξεις των Υποθηκ/κείων- Κτηματολ. Γραφείων.

Σύμφωνα με διαβεβαίωσή του , τα περιφερειακά Υποθ/κεία- Κτηματολ. Γραφεία της Χίου διατηρούνται ως έχουν μέχρι του έτους 2020, ενώ το επίμαχο νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση όπου φορείς και ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Ο Δικηγορικός  Σύλλογος Χίου με την συνδρομή των Βουλευτών και των αιρετών μας αρχόντων  θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και όσον αφορά το θέμα του κεντρικού καταστήματος που προβλέπεται να είναι ένα και να ανήκει στην περιφέρεια.

Από την Πρόεδρο & το ΔΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 5 από 78