Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΝομικά Νέα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 07 Ιούλιος 2014 21:29

Δικηγορικός Συλλογος Χίου

oδός Ροδοκανάκη 30,

82100, Χίος.

ΑΠ:

Τηλ.22710 24207.

Χίος    7  Ιουλίου 2014

 

Προς τον

Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε.Χίου, ΠΕ.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

κ. Κ.Γανιάρη

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Χίου  κ. Π.Λαμπρινούδη

Υπόψη Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ, κ. Αποστολή

Δηληγιάννη

 

 

 

 

Κύριε  Αντιπεριφερειάρχη

Με την απόφαση 8/2013 έγινε αναγνώριση δικαιούχων και καθορίσθηκε προσωρινή τιμή  της απαλλοτρίωσης του Δήμου Χίου για τον έργο της διάνοιξης/συνέχειας του Περιφερειακού δρόμου στη περιοχή «Κάτω Παρθένη/Βαρβάσι» η οποία κηρύχθηκε με την απόφαση 278/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου,ενώ τα έγγραφα που ακολούθησαν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι τα εξής: α)67134/11.12.2013 ΤΥΔΧ, β) 8610/18.2.2014, ΤΥΔΧ γ ) 316/26.2.2014 Περιφερειακού Ταμείου .

Η δη  η ολη διαδικασία έχει προχωρήσει μέσω των Τ.Υ.Δ.Χίου και αρμοδίων αντίστοιχα της Περιφέρειας (κατάθεση ποσού/έτερα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς επίσης οι καθ υλην αρμόδιοι από το Δήμο Χίου κ.Αποστολής και Δηληγιάννης αλλά και της κ.Ευτυχίας Βορριά (που τελεί σε άδεια λοχείας) ΄ςχουν αποστείλει από ικανού χρόνου τα δέοντα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επι της οδού Ακαδημίας ,στην Αθήνα, προς το σκοπό της συχέτισης των ιδιοκτησιών και του Κ.Πίνακα κ.λ.π. με τελική απόληξη την παρακατάθεση των χρημάτων της αποζημίωσης επ ονόματι των δικαιούχων και της δικαστικής δαπάνης  επ ονόματι του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου και ΔΣΑ για μια περίπτωση, νομίζω.

Εν τούτοις η κ.Σκανδάλου (τηλ.2132116363) η αρμόδια καθ υλην από το Ταμείο  Παρακαταθηκών  για τα περαιτέρω ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να χωρήσει στη πρόοδο της υπόθεσης  της εν λόγω απαλλοτρίωσης ,διότι της έχουν αποσταλεί διαφορετικοί πίνακες παρακατάθεσης από την Περιφέρεια και άλλοι από τον Δήμο ώστε εάν δεν αρθεί αυτή η διαφοροποίηση δεν μπορεί να ξεπεράσει την εν λόγω εκκρεμότητα που δημιουργείται.

Κατόπιν αυτών ζητάμε  την επικοινωνία και συνεργασία των υπηρεσιών της Π.Ε.Β.ΑΙ, ,Π,Ενότητα Χίου και του Δήμου Χίου/Τ.Υ.Δ.Χ. , προκειμένου να αποσαφηνισθούν οι ισχυρισμοί της κ.Σκανδάλου και εάν απαιτούνται διορθώσεις να γίνουν άμεσα, εάν δε δεν απαιτούνται να της υποδειχθούν επι συγκεκριμμένης  βάσεως τυχόν εσφαλμένες εκ μέρους της απόψεις.

Όπως γνωρίζετε η παρακατάθεση των χρημάτων της απαλλοτρίωσης εγκαίρως και εμπροθέσμως είναι απαραίτητη να συμβεί εφόσον σε διαφορετική περίπτωση υφίσταται κίνδυνος ακύρωσης της απαλλοτρίωσης ή και απένταξης του εργου από το ΕΣΠΑ, με δυσάρεστες συνέπειες για τους δικαιούχους, τους εμπλακέντες δικηγόρους και τον Δικηγορικό Σύλλογο, την ανατροπή ενός «ωριμου» έργου στο νησί μας.

ΓΙ ΑΥΤΟ

Παρακαλούμε και αιτούμεθα

Για τη συνεργασία των υπηρεσιών προς το σκοπό της αποσαφήνισης όλων των παραπάνω και την εκ νέου όχληση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κ.Σκανδάλου) εν όψει και των αδειών του θέρους με επιμονή ώστε να ρυθμισθούν τυχόν κενά άλλως να βεβαιωθεί η μη ύπαρξή τους και η απρόσκοπτη συνέχεια της εξέλιξης της υπόθεσης.

 

Οθεν παρακαλούμε εκατέρωθεν άμεσα για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες προς εξυπηρέτηση των παραπάνω και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας και ειμεθα πρόθυμοι να σας συνδράμουμε σε ό,τι μας ζητηθεί και έχουμε δυνατότητα , προς τούτο.

Με τιμή

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Ανθίππη Ζαννάρα                                                  Ξένος Αύγουστος Πιπίδης

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 01 Ιούλιος 2014 12:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

************************

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 10 του Ν.4267/2014 (ΦΕΚ Α’ 137/12.6.2014)ορίζονται τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013 (Α` 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί η κατά τα ανωτέρω δήλωση».

Η Πρόεδρος / Το ΔΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 05 Ιούνιος 2014 09:50

Ενδιαφέρον για τους ασχολούμενους με τα συνταξιοδοτικά συναδέλφους

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (αφορά θέματα απονομής σύνταξης από τον ΟΑΕΕ όταν υπάρχουν παράλληλες οφειλές του ασφαλισμένου)

**********************

Δημοσιεύουμε, την σχετική με το θέμα επιστολή της ΕΣΕΕ (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος).

«Με την παρούσα, σας γνωστοποιούμε την σημαντική απόφαση 13803/2013 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  Η απόφαση αφορά ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, ο οποίος είχε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 1997-1998, τις οποίες κλήθηκε να εξοφλήσει, προκειμένου να εκδοθεί από τον ΟΑΕΕ η απόφαση συμμετοχής του στην δαπάνη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ως τελευταίου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΟΑΕΕ (άρθρο 23 ΠΔ 258/2005) σε περίπτωση που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας σε σύνταξη διαδοχικής ασφάλισης, η απόφαση συμμετοχής του Οργανισμού εκδίδεται μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση τυχόν οφειλών.  Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση οι οφειλές του ασφαλισμένου ήταν «πλεονασματικές», δηλαδή αφορούσαν εισφορές επιπλέον του ήδη θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκτός του συνολικού συντάξιμου χρόνου που προσμετρήθηκε για την απονομή της σύνταξης. 

Το δικαστήριο, αντίθετα με την ερμηνεία που δίνει ο ΟΑΕΕ, εφάρμοσε σωστά το νόμο κρίνοντας ότι η αναφορά του Κανονισμού δεν αφορά όλες τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές αλλά μόνο εκείνες που απαιτούνται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του συντάξιμου χρόνου.  Οι λοιπές εισφορές εξακολουθούν να οφείλονται αλλά δεν επηρεάζουν την απόδοση της σύνταξης. 

Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο δικαίωσε τον ασφαλισμένο, καθώς αυτός είχε εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα που προσμετρήθηκε από το ΙΚΑ για την χορήγηση σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.  Συνακόλουθα, έκρινε ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ χωρίς προηγούμενη εξόφληση των «πλεονασματικών» οφειλών του προς τον ΟΑΕΕ. 

Η απόφαση αυτή είναι σημαντική καθώς δείχνει ότι κάτι αλλάζει στον τρόπο που η δικαιοσύνη ερμηνεύει τους ασφαλιστικούς κανόνες.  Πηγαίνει αντίθετα στην γραφειοκρατία και στην στενή ερμηνεία των διατάξεων του ασφαλιστικού πλαισίου και εφαρμόζει το νόμο, δικαιώνοντας και προστατεύοντας και τον ασφαλισμένο εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία.  Αποτελεί δε και επιτυχία της ΕΣΕΕ, καθώς η νομική υπηρεσία της Συνομοσπονδίας συνεργάστηκε και παρείχε σημαντική βοήθεια στην νομική εκπροσώπηση του συγκεκριμένου ασφαλισμένου διάδικου, προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα.» 

(βλ. περισσότερα ΕΣΕΕ, ιστοσελίδα Δ.Σ Καλαμάτας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΤΟ ΔΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 19:08
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 05 Ιούνιος 2014 09:54

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

ΠΡΟΣ

κ. Πρωθυπουργό Ελλάδας, Αντώνιο Σαμαρά


Για το υπόμνημα πατήστε εδώ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ


Για την απάντηση πατήστε εδώ


Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 19:07
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 09:38
Οδηγίες για την λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΥΥ που συγκροτήθηκαν στις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ. Πατήστε εδώ
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Μάιος 2014 09:43
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο71727374757677787980ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 71 από 89