Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΝομικά Νέα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014 13:40

Ενημέρωση των συναδέλφων για τις προσπάθειες του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος σε φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τον δικηγορικό κλάδο.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

Τηλ. 210-33.98.270, 71

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Σήμερα, 03-04-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Βασίλη Αλεξανδρή, και του Φορολογικού Συμβούλου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Στάθη Μπακάλη, με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Στη συνάντηση τέθηκαν υπ’ όψιν του κ. Γενικού Γραμματέα και αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου όλα τα φορολογικά ζητήματα, τα οποία άπτονται της άσκησης της Δικηγορίας. Ειδικότερα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η παράταση έως 31-05-2014 της δυνατότητας να εκπίπτουν στη χρήση 2013 οι ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται το έτος 2014 και αφορούν στη χρήση αυτή, η μη υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της εκλογικής αποζημίωσης, η επαναφορά αφορολογήτου ορίου τουλάχιστον για τους νέους Συναδέλφους, η κατάργηση του Φ.Π.Α., η επαναφορά του χρόνου κτήσης του εισοδήματος και του χρόνου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στον χρόνο πραγματικής είσπραξης της αμοιβής, η ρητή αποτύπωση της θέσης ότι στα γραμμάτια προκαταβολής τυχόν παρακράτηση φόρου 20% θα ενεργείται μόνο στην επιπλέον του γραμματίου αμοιβή, η υποβολή των καταστάσεων συμφωνητικών σε ετήσια βάση, η έκδοση μιας ενιαίας εγκυκλίου, που θα επαναλαμβάνει όλα τα φορολογικά ζητήματα της Δικηγορίας, τα οποία ρυθμίστηκαν κατά καιρούς από τη Διοίκηση προς διευκόλυνση των Δικηγόρων, και, βεβαίως, η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση, την οποία υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και η εξέταση τρόπων μείωσης αυτής.

Ειδικώς ως προς το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης, πέραν των βασίμων ενστάσεων νομιμότητας ως προς τη φορολόγησή της, υπογραμμίστηκε το πρακτικό πρόβλημα, που θα προκαλέσει στη διεξαγωγή των εκλογών η απροθυμία των Δικηγόρων να μετάσχουν σε αυτές, εφ’ όσον αφενός η αποζημίωσή τους κριθεί φορολογητέα και αφετέρου η είσπραξή της καταστεί αδύνατη λόγω συμψηφισμού με τυχόν άλλες οφειλές τους.

Εφ’ όλων των ανωτέρω ζητημάτων υποβλήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναλυτικό πολυσέλιδο υπόμνημα του Δ.Σ.Α., όπου αποτυπώνονται τα ζητήματα και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

Τέλος, από πλευράς του Δ.Σ.Α. διατρανώθηκε η βούληση να σταθεί αρωγός σε μια προσπάθεια για πραγματική και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, υποβάλλοντας σε σταθερή βάση προτάσεις και προτείνοντας λύσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αφού άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον τις θέσεις του Δ.Σ.Α, δεσμεύθηκε να εξετάσει επισταμένως τα τεθέντα ζητήματα και αντέδρασε απολύτως θετικά στην εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Δ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. θα συνεχίσει τις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τους λοιπούς φορείς της Πολιτείας, σε μια προσπάθεια να προβληθούν τα φλέγοντα φορολογικά ζητήματα, που συνδέονται όχι μόνο με την άσκηση της Δικηγορίας, αλλά και με ολόκληρη την κοινωνία, και να υποστηριχθούν προσηκόντως και επαρκώς οι σχετικές διεκδικήσεις.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014 13:39

Γνωμοδότηση του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στις φορολογικές διαφορές 

Η με αρ. 32/2014 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - η οποία έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - σχετικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής κατά της πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄,β΄,και γ΄ της παρ.4 του αρθ. 66 ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) μετά την αίτηση - ανέκκλητη δήλωση για υπαγωγή του υποχρέου στο νεότερο και ευνοϊκότερο νομοθετικό καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.) : Με την ως άνω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι : α) Για τις υποθέσεις των περιπτώσεων α΄και β΄του άρθρου 66 παρ.4 και ακολούθως παρ.32 ΚΦΔ, όπως αναριθμήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287/31 -12-2013), μετά την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του αρθ. 55 παρ.2 του ν. 4174/2013 και την έκδοση πράξης επιβολής ευνοϊκότερου προστίμου, και εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την 1/8/2013 και μετά ο υπόχρεος δύναται να αμφισβητήσει την ως άνω εκδοθείσα επιεικέστερη πράξη με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις διατάξεις του αρθ .70B΄ ν.2238/1994 (αν η πράξη εκδόθηκε από 1/8/2013 μέχρι και 31/12/2013) ή και πιθανώς κατά τις διατάξεις του αρθ.63 ν. 4174/2013. Η τυχόν δε ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να στρέφεται μόνο κατά νομικών και ουσιαστικών πλημμελειών της εκδοθείσας πράξης επιβολής προστίμου και όχι κατά του ύψouς του προστίμου. Ακολούθως βέβαια, ο υπόχρεος μπορεί να καταθέσει και προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά αποφάσεως της Δ.Ε.Δ. που θα εκδοθεί επί τυχόν ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής.

β) Για τις υποθέσεις όμως της περίπτωσης γ΄του άρθρου 66 παρ.4 Κ.Φ.Δ και πλέον παρ.32, μετά την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του αρθ. 55 παρ.2 του ν. 4174/2013 και επειδή ήδη ευρίσκοντο στο στάδιο του διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού με τα άρθρα 70 και 71 ν.2238/94 ή εκκρεμούς ενδικοφανούς προσφυγής με το άρθρο 70Α ν.2238/94, λόγω της εντεύθεν οριστικοποίησης του καταλογισμού, δεν υφίσταται περαιτέρω δυνατότητα αμφισβήτησης της πράξης του συμβιβασμού με την ειδική διοικητική διαδικασία της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις διατάξεις του άρθ.70 Β΄ του Ν.2238/94.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Κατόπιν των ανωτέρω, για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω περίπτωση α΄, η θέση της Διοίκησης που αποτυπώθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1249/21.11.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΥΗ-ΗΨΙ) ανακαλείται.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 04 Απρίλιος 2014 08:23

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Μεταξύ άλλων στην πρόσφατη από 29-3-2014 Ολομέλεια των Προέδρων, προτάθηκε επιδιώχθηκε και υλοποιήθηκε μεταξύ άλλων:

Α) Παράταση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών έως την 31-5-2014

Β)Τα ποσά των ασφ. Εισφορών που καταβλήθηκαν από τους δικηγόρους έως 31-3-2014 και αφορούν στην χρήση 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2013.

(αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1054299 ΕΞ/26-03-2014 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων/Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας/Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος).

Προς τον σκοπό πλήρους ενημέρωσης των Συναδέλφων, παρατίθεται κατωτέρω αυτούσιο το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Η Πρόεδρος/ Το ΔΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 08:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

***********************

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από 14 Μαΐου 2014 μέχρι και 28 Μαΐου 2014.

Σε περίπτωση επανάληψης της διενέργειας περιφερειακών και δημοτικών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 30η Μαΐου 2014.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται  και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘ. ΖΑΝΝΑΡΑ                                                                     ΑΥΓ. ΠΙΠΙΔΗΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 08:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

***************

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα. 

Με τη δημοσίευση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.

Από τις σημαντικότερες εξ αυτών είναι η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.
Στη νέα αυτή ρύθμιση περιλαμβάνονται όχι μόνον οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, π.χ. τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, οι Μητροπόλεις κ.ά.


Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου
καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, φωτοαντίγραφα τους.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘ. ΖΑΝΝΑΡΑ                                             ΑΥΓ. ΠΙΠΙΔΗΣ 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο71727374757677787980ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 73 από 87