Αρχική Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2017 18:35

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Ροδοκανάκη 30  82100 ΧΙΟΣ

Χίος 1-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την απο 29-11-2017 επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικ. Συλλόγων της Ελλάδος κ. Β. Αλεξανδρή προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την οποία παραθέτουμε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου αντιτάσσεται με τη σειρά του στο θέμα της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων με συμβολαιογραφική πράξη για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικ. Συλλόγων  δυνάμει της από τις 4-2-2017  ομόφωνης απόφασης αυτών, και επισημαίνει μεταξύ άλλων την προχειρότητα με την οποία η Πολιτεία έρχεται να (από)ρυθμίσει ένα πολύ κρίσιμο θέμα  όπως είναι αυτό της λύσης του γάμου, που ακουμπά καίρια τον θεσμό της οικογένειας. Σημειωτέον , εντελώς αντίθετα με τα παραπάνω, ολοένα και περισσότερο τα οικογενειακά ζητήματα και  διαφορές στις προηγμένες χώρες καθίστανται αντικείμενο των ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων .

Τέτοιες μείζονος σημασίας οικογενειακές διαφορές που συνδέονται και με τα θέματα της επιμέλειας των παιδιών τις περιουσιακές αξιώσεις των συζύγων κλπ., δεν μπορούν και δεν πρέπει να διευθετούνται υπο το δήθεν πρόσχημα της επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης, όταν δικαστές  δικηγόροι  και πολίτες γνωρίζομε ότι έως σήμερα η συναινετική  λύση των γάμων δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί τροχοπέδη στην έγκαιρη  έκδοση  δικαστικών αποφάσεων.

Εν κατακλείδι τα θέματα του οικογενειακού δικαίου είναι θεμελιώδη για την κοινωνία και τους πολίτες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την δέουσα προσοχή, ευαισθησία σοβαρότητα και επιστημονική προσέγγιση.

Ακολουθεί η θέση της Ολομέλειας: 

« Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια-Επιστολή του Προέδρου Β. Αλεξανδρή στους βουλευτές

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29.11.2017

Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια

Στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπεται η έκδοση συναινετικών διαζυγίων με συμβολαιογραφική πράξη και υποχρεωτική παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έχει ήδη εκφράσει, με την απόφαση της 4.2.2017, την ομόθυμη και απερίφραστη αντίθεσή της για τους ακόλουθους λόγους:

Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, η προωθούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:

1. Δογματικά ο γάμος δεν είναι απλή σύμβαση. Πρόκειται για ιδιαίτερη σύμβαση, και για το λόγο αυτό η λύση του δεν μπορεί να είναι προσαρμοσμένη σε ένα απλώς συμβατικό πρότυπο.

2. Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη καταλήγει σε σύγχυση και πλήρη σύμπτωση του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης ετερόφυλων. Μάλιστα, το σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ελκυστικότερο διότι επιτρέπει την συμβατική ρύθμιση των συνεπειών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποκτήματα. Για το λόγο αυτό γεννάται ζήτημα συνταγματικότητας, εν σχέσει προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.

3. Η συμβολαιογραφική λύση του γάμου δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, όπως η δημοσιότητα. Εξάλλου, ο αμιγής συμβατικός χαρακτήρας της λύσης δίνει την ευκαιρία ύπαρξης και επίκλησης ελαττωμάτων της βούλησης, όπως η απειλή ή και η εικονικότητα, η οποία δεν χωρεί ενώπιον δικαστηρίου.

4. Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».

5. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3 και 94 § 1,2 του Συντάγματος.

6. Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων. Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης.

7. Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος.

8. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διεθνής τάση είναι η συγκρότηση ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της οικογένειας και όχι η αφαίρεση των οικογενειακών διαφορών από τα δικαστήρια.

Κατόπιν αυτών είναι εμφανές ότι τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, αντίθεσης με το ενωσιακό κεκτημένο ενώ, επιπροσθέτως, εγείρονται σοβαρά δικαιοπολιτικά, ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα, που δεν επιτρέπουν τη νομοθέτηση όπως προωθείται.

Για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρής, απέστειλε επιστολή με το ως άνω περιεχόμενο, στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.»

Η Πρόεδρος του ΔΣ Χίου

Ανθ.Ζαννάρα