Αρχική Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ.
Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

Νικολέττα Κουμή, Πρόεδρος

Άννα Ψυχουλά, Αντιπρόεδρος

Βιργινία Καψύλη, Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ράγκος, Ταμίας

Ηρακλής Βάκας, Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 


ΠΑΡΟΧΕΣ

                 1) Επίδομα τοκετού

                 2) Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση

                 3) Έκτακτη ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω ασθενείας

                 4) Ομαδική νοσοκομειακή ασφάλιση (Generali)

GENERALI 

                 1) Ενημερωτικό σημείωμα

                 2) Ασφαλιστικό συμβόλαιο 2016

                 3) Συμβεβλημένα νοσοκομεία

                 4) Διαδικασία αποζημίωσης

                 5) Πίνακας παροχών

                 6) Αίτηση συμμετοχής στο ασφαλιστικό συμβόλαιο 

                 7) Επικοινωνία με Generali -> 18112

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

                 1) Αίτηση Εγγραφής

                 2) Αίτηση χορήγησης επιδόματος τοκετού

                 3) Αίτηση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος

                 4) Αίτηση χορήγησης έκτατης ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης

ΠΟΡΟΙ ΛΕΑΔΙΧ

                 1) Εισφορά εγγραφής

                 2) Ετήσια εισφορά έκαστου μέλους

                 3) Ένσημα

                 4) Συμμετοχή σε δικαστήρια σύμφωνα με την πάγια εισφορά άρθρου 61$2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                 -) Ανακοίνωση για άυξηση ενσήμου

                 -) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εργασιών προς ΔΣΧ