Αρχική
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2014 09:43

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Διαχείρισης
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 - Τ.Κ. 11527
Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης
Τηλέφωνο : 21077 67 579 - Fax: 210 77 67 373
Αθήνα 13-2-2014
 

Αρ. Πρωτ.: 9640                                                                                               ΠΡΟΣ
τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
Κοιν/ση:
Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία Εφετεία της Χώρας


ΘΕΜΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

*****************
Σχετικά με τις αποζημιώσεις δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού, σας υπενθυμίζουμε τις ισχύουσες τιμές ειδικά για τα παρακάτω Δικαστήρια στις οποίες προστίθεται ο Φ.Π.Α.:

Μονομελές Κακ/ων: 

Για παραστάσεις μέχρι 27-9-2013                                        983 ευρώ
Για παραστάσεις από 28-9-2013                                          750 ευρώ
Πενταμελές Εφετείο:

Για παραστάσεις μέχρι 17-8-2012                                        1410 ευρώ
Για παραστάσεις από 18-8-2012                                          1128 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Εφετείο: 1308 ευρώ

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο: 1051,20 ευρώ
Επισημαίνουμε, η έκδοση και αποστολή των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας από τους δικαιούχους να γίνεται ταυτό/ρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών αποζημίωσης τους μέσω των αρμοδίων Δικαστηρίων σύμφωνα με την 67506/8-8-2012 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2333/17-8-2012.

Επιπλέον για παραστάσεις, τα δικαιολογητικά των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και εκκρεμούν προς πληρωμή, να εκδοθούν και να αποσταλούν από τους δικαιούχους Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στην ανωτέρω διεύθυνση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ


Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ.α.α.