Αρχική Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 08:46

Από 2 Ιανουαρίου στον «αέρα» η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών για τον ΕΦΚΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΚΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1555 29/12/2016 - 11:25  

Από 2 Ιανουαρίου στον «αέρα» η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών για τον ΕΦΚΑ!

Όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 Fm», δεν θα υπάρξει «καμία απόλυση εργαζόμενου από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» και επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις συντάξεις. Ο κ. Πετρόπουλος είπε στο «Πρακτορείο 104,9 Fm» ότι προωθούνται θεμελιακές αλλαγές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Τόνισε ότι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΦΚΑ, αλλά και της τετραψήφιας τηλεφωνικής γραμμής 1555, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου, θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Ο υφυπουργός Εργασίας είπε στο «Πρακτορείο 104,9 Fm» ότι τα μέσα που διαθέτει η κοινωνική ασφάλιση είναι πενιχρά, ωστόσο τόνισε ότι μπήκαν στέρεες βάσεις ώστε να εξασφαλίζονται και να καταβάλλονται οι συντάξεις. Ερωτηθείς εάν υπάρχει περίπτωση νέων μειώσεων στις συντάξεις, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κ. Πετρόπουλος αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση και τις καθυστερήσεις στο να κλείσει, υπογραμμίζοντας πως όλη αυτή η κατάσταση σχετίζεται με εκείνα που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας και τόνισε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή πορείας. Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της χώρας κάνοντας λόγο για στείρα αντιπολιτευτική γραμμή. Ερωτηθείς για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, απάντησε, στο «Πρακτορείο 104,9 Fm» ότι για πρώτη φορά θεσπίστηκε το αφορολόγητο των αγροτών σε 8.600 ευρώ και, όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν ξεπερνά αυτό το εισόδημα. Ειδικά για τις εισφορές τους σημείωσε ότι από 607 ευρώ το εξάμηνο, με την έναρξη του νέου έτους θα καταβάλλουν 521 ευρώ. Μάλιστα ο υφυπουργός Εργασίας είπε ότι θα επιβαρυνθούν πράγματι οι αγρότες που δηλώνουν εισοδήματα 200.000-300.000 ευρώ.

www.dikaiologitika.gr

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 08:45

Πώς θα συγκροτηθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΦΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ενιαιος Φορεας Κοινωνικης Ασφαλισης 29/12/2016 - 17:08

Πώς θα συγκροτηθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, συγκροτείται στον ΕΦΚΑ πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για όλο το προσωπικό του φορέα, ως εξής: - Έναν μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή του, που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν σε αυτόν τον νομό, ως πρόεδρο. - Δύο μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές τους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως μέλη. - Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές τους. - Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά καθήκοντά του. - Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Οργανισμού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ'. - Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. - Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται, λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων, που επιλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.

www.dikaiologitika.gr

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 08:40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΑΠΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧΔΙΚ ΑΠΟ 20% ΣΕ 30%

******************************

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42 παρ.1 Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016), η υποπερίπτωση η’ της περίπτωσης Α΄ της παρ.1 του άρθρου 10 Ν.Δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

« η) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλομένου εκάστοτε ποσού λόγω δικαστικού ενσήμου, αγωγής ή άλλου δικογράφου, υποβαλλομένου ενώπιον πάντων των δικαστηρίων του Κράτους, υποκειμένου δε σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις»

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 03 Ιανουάριος 2017 11:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017

*******************************

Οι εισφορές για την προαγωγή των δικηγόρων στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο καταργούνται από 1-1-2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80000/ οικ. 61327 / 1484/ 30-12-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, όσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960 ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για το διορισμό τους σε έμμισθη υπηρεσία ή σε θέση άμισθου ασφαλισμένου ή για την προαγωγή δικηγόρου στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο (παρ. 1 εδάφιο δ, ζ και θ αντίστοιχα), οι εν λόγω εισφορές καταργούνται από 1/1/2017.


Απο το ΔΣ

 
ΕΥΧΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2016 08:45
IMG_1722
 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2016 08:42
Εισφορές Ταμείου Νομικών 2016
Για εισφορές πατήστε εδώ
Για μητέρες πατήστε εδώ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2016 13:38

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΛΗΜΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

Νέκρωσε όλη η αγορά της Χίου και σε όλη την πόλη, τουλάχιστον, από την μια άκρη έως την άλλη έπρεπε να ψάξεις πολύ και μάλλον δεν θα κατάφερνες να βρεις ανοικτό μαγαζί οποιασδήποτε κατηγορίας.

Έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, εργαζόμενοι, αποφάσισαν να σταματήσουν κάθε οικονομική δραστηριότητα και να θέσουν την κυβέρνηση προ των ευθυνών της για το μεγάλο κτύπημα που θα δεχθεί η τοπική οικονομία και μαζί της όλοι οι πολίτες από την κατάργηση – από 1ης Ιανουαρίου 2017 – των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Αψηφώντας τον δυνατό αέρα και το τσουχτερό κρύο εκατοντάδες Χιώτες και Χιώτισσες έκαναν δυναμική την παρουσία τους στην συγκέντρωση της Τετάρτης, 30 Νοεμβρίου 2016, διεκδικώντας να μην καταργηθεί το μέτρο, όπως το ίδιο ζήτησαν και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που επίσης είχαν ανάλογες συγκεντρώσεις (Λήμνος, Μυτιλήνη  και Σάμος).

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών η προγραμματισμένη για την πλατεία Βουνακίου συγκέντρωση μεταφέρθηκε στον κλειστό χώρο του Ομηρείου πνευματικού κέντρου, που αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τους συγκεντρωμένους. Η κεντρική αίθουσα ήταν γεμάτη, το ίδιο και ο προθάλαμος, η είσοδος και τα πεζοδρόμια έξω από το Ομήρειο.

Κεντρικός ομιλητής στην συγκέντρωση ήταν ο κ. Βασίλης Παππάς, πρόεδρος τη Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Χίου, ο οποίος για ακόμα μία φορά κάλεσε τους βουλευτές των νησιών να καταθέσουν στη Βουλή τροπολογία, ώστε να μην εφαρμοσθεί το μέτρο από την 1.1.2017.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Κώστας Λίνας και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κα Ανθίππη Ζαννάρα.

ΟΜΙΛΙΑ της Προέδρου του Δ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΊΟΥ, Ανθίππης Ζαννάρα:

« Φίλοι και φίλες συμπατριώτες παρά το κρύο ,είμαστε όλοι εδώ και διεκδικητικό παρόν δίνει όπως πάντα στους κοινωνικούς αγώνες στα νησιά μας και ο Δ.Σ.Χίου.

Σ όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης ,πού άλλαξαν την εικόνα της χώρας και της καθημερινότητας των ανθρώπων ,έχουμε ανταμωθεί εδώ ή στη Πλατεία Βουνακίου/Πλαστήρα  για διάφορους λόγους   και πάντα για να προασπίσουμε ένα ένα δικαιώματα η κατακτήσεις πού χάνονταν βίαια και αρνητικά  από τις ζωές μας, με την άνωθεν αυταρχική επιβολή της Πολλιτείας επι των πολιτών, είμασταν εδώ στο «μαύρο» της ΕΡΤ, εναντιωθήκαμε στη συνεχή μείωση των συντάξεων, στο φορολογικό και στις ασφαλιστικές εισφορές, στη κατάρρευση των κοινωνικών δομών, εναντιωνόμαστε εν τέλει στην ασφυξία ,που μας απειλεί εμάς και τα νησιά μας.

Σήμερα 30/11/2016 η συνάντησή μας αυτή έχει να κάνει με την εφαρμογή από 1.1.2017 των ήδη ψηφισμένων από το Κοινοβούλιο αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας και ειδικότερα στα δοκιμαζόμενα μεταξύ άλλων  νησιά του Β.Ανατολικού Αιγαίου,από το Προσφυγικό, που ως Πύλη και Ανατολικό Όριο της Ευρώπης ,κλήθηκαν να σηκώσουν το δυσανάλογο βάρος της παράτυπης εισόδου των προσφύγων/μεταναστών.

Από της θέσπισης του ΦΠΑ προ τριακονταετίας περίπου στη χώρα μας, οι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά εν γένει, δεν ήταν ένα προνόμιο ευνοϊκής μεταχείρισης  των νησιών απο την Πολιτεία, αλλά ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα  των σοβαρών μειονεκτημάτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα , όπως η μεγάλη απόσταση από το Κέντρο της χώρας, ο θαλάσσιος διάπλους, η έλλειψη πρόσβασης των πολιτών στην Αθήνα ακόμη και για θέματα υγείας τους, ο χρόνος και το υψηλό κόστος μεταφοράς των προϊόντων σε σχέση με το χερσαίο έδαφος, οι μετακινήσεις των ανθρώπων κ.λ.π. ΄Αλλωστε γι αυτό παραδεκτά η νησιωτικότητα εμπεριέχεται στο άρθ.101 του Συντάγματος  και στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  της 4.2.2016 «περί της ειδικής κατάστασης των νήσων».

Ειδικότερα για τις δικηγορικές υπηρεσίες ,οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας ανέκαθεν αντετίθεντο στην επιβολή του ΦΠΑ, θεωρώντας αυτές οτι συνδέονται με τις ανάγκες των πολιτών για τη προστασία των δικαιωμάτων τους σε προσβολή της ελευθερίας τους, της προσωπικότητάς τους και της περιουσίας τους. Η επιβολή με πρόσφατα «μνημονειακά» μέτρα υψηλών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου στην άσκηση των ενδίκων μέσων, των εγκλήσεων και των προσφυγών, κατέστησε ήδη δυσχερή τη πρόσβαση των πολιτών και δή των πιο αδύναμων στη Δικαιοσύνη κι ενώ αυτοί δοκιμάζονται από την οικονομική πίεση  και τις εκκρεμότητες που αναφύονται ανα πάσα στιγμή , με ολέθριες συνέπειες στη καθημερινότητα ,τη περιουσία και τη ζωή τους. Επομένως η  εφαρμογή των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ  από 1.1.2017 μεταξύ άλλων θα μεγεθύνει αφενός τη δυσχέρεια των πολιτών για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη ,αφετέρου θα δημιουργήσει νέες υπέρμετρες δυσκολίες στους δικηγόρους ελεύθερους επαγγελματίες των νησιών μας ,που αγωνίζονται κυριολεκτικά να κρατήσουν «ανοικτά» τα γραφεία τους. Εξ άλλου οι δικηγορικοί Σύλλογοι της Σύρου και Νάξου –με τους οποίους είμαστε σε επαφή για μια μελλοντική συνεργασία- έχουν προσφύγει στο ΣτΕ με αίτησή τους αιτούμενοι την ακύρωση της ΥΠΟΙΚ.0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών περί  κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις Κυκλάδες που συγκροτούσαν τη δεύτερη φάση νησιών, της  εφαρμογής υψηλού ΦΠΑ , ενώ αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου, μετά τη συζήτηση πού έγινε τον Οκτώβριο του 2016.

Σ αυτή τη παναιγαιακή κινητοποίηση που επιχειρεί να αποτρέψει το μαρασμό των νησιών μας ,που συνεπάγεται η εφαρμογή των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ ,καλούμε τους βουλευτές Χίου κυρίους Μιχαηλίδη και Μηταράκη να πάρουν συγκεκριμένη θέση –διότι ναι μεν ως βουλευτές δια της λειτουργίας και ψήφου τους νομοθετούν, ωστόσο είναι καθήκον και υποχρέωσή τους να μεταφέρουν προς τη Κυβέρνηση και τις ηγεσίες των παρατάξεών τους ,τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, γεωπολιτικά κ.α.) των τόπων που εκλέγονται προκειμένου μέσα από το διάλογο και τις τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις, να διώκεται η άριστη Πολιτεία των διοικούντων και των διοικουμένων πολιτών προς όφελος των επι μέρους περιοχών και εν συνόλων της ίδιας της χώρας μας, Ζητούμενο λοιπόν και αίτημα όλων των παρόντων  είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας κατάθεσης τροπολογίας στη Βουλή για τη μη εφαρμογή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας.

Ολοι εμείς εδώ με την αγωνιστική παρουσία μας στέλνουμε τους αέρηδες του Αιγαίου και των νησιών μας ,για να «ανοίξουν» επιτέλους τα κλειστά παράθυρα του Μαξίμου, στην ηχώ της νησιωτικής κοινωνίας ,στο Διάπλου της Ιστορίας και του Πολιτισμού, που μέσα από περιπέτειες και κύματα αναδείχθηκαν η ποίηση του Ομήρου και της Σαπφούς, η φωτιά του Ηφαίστου, η υπέρβαση του Ικάρου, τα Μαθηματικά του Πυθαγόρα, η ηρωική μορφή του Κανάρη, ο Κοραής, ο Ελύτης, ο Κριμιζής.

Στην αλαζονική συμπεριφορά των Διοικούντων- που τραυματίζει και απαξιώνει την πολιτική με η και οι- εμείς οι Χιώτες και νησιώτες του Β. Ανατολικού Αιγαίου  είμαστε εδώ  να αντέχουμε και να παλεύουμε αντιξοότητες και δικαιά μας- σήμερα για το ΦΠΑ και την  αποτροπή του μαρασμού των νησιών μας-  για ένα και απλό λόγο «το σπίτι φτωχικό μας έδωσαν, τη γλώσσα ελληνική» .

11 (600 x 374)

 

Ακολούθησε πορεία προς τα γραφεία των βουλευτών Χίου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και της Νέας Δημοκρατίας κ. Νότη Μηταράκη, μέσω των οδών Φιστέλ ντε Κουλάνς, Βενιζέλου, Κοραή και Απλωταριάς, όπου και επιδόθηκε σε εκπροσώπους τους το ψήφισμα της συγκέντρωσης, με το οποίο  ζητούσαν την κατάθεση τροπολογίας με την οποία θα εξαιρούνται τα νησιά από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 2017.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 19:43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός  Σύλλογος   Χίου συμμετέχοντας ενεργά στην Παναιγιακή Κινητοποίηση της 30/11/2016 κατά της επιβολής αυξημένου Φ.Π.Α  24% στα νησιά του Αιγαίου, προκηρύσσει 24ωρη απεργία για την ίδια ημέρα.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν κλειστά τα γραφεία τους και να απέχουν από οποιαδήποτε παράσταση, κατάθεση δικογράφου και αιτήσεων στα Δικαστήρια.

Συμμετέχοντας στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φορέων στην πλατεία Χίου στις 11.00πμ,  προσυγκεντωνόμαστε  μπροστά από το Πρωτοδικείο Χίου στις 10.30πμ.

Από το ΔΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 50