ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 18:58

Σύμφωνα με το άρθρ. 52 του ν.4446/16  δικηγόροι  μπορούν να "συμμετάσχουν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον  τεσσάρων (4) ετών εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης απο τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας της.  Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικ. Συλλόγου"

Στις 16-2-2017 (ημέρα Πέμπτη) θα διεξαχθούν πανελλαδικά αρχαιρεσίες απο τον Σύλλογο προσωπικού της ALPHA BANK για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕ, εκπρ. ΟΤΟΕ εκπρ. Εργατικών Κέντρων.
Στη Χίο ζητείται (1) ένας δικαστικός αντιπρόσωπος.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στην γραμματεία του Συλλόγου.
Απο το ΔΣ