Αρχική Νέα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 19:26

ΑΝΘΙΠΠΗ ΖΑΝΝΑΡΑ /ΠΡΟΕΔΡΟΣ/Δ.Σ.

ΑΠ 305 25/11/2019

Προς

κ . ΜΑΡΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ /ΥΠ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΤΡΙΠΌΛΕΩΣ 26 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

VAP LAW OFFICES  ATTORNEY  S-AT-LAW  LEGAL CONSUL MEDATION

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Πρωτοδικών Χίου κ. Μερκούριο  Ευστάθιο/Γραμματέα Πρωτοδικείου.

Πρόεδρο Δ.Σ.Ρεθύμνης

ΠρόεδροΔ.Σ. Ναυπλίου

Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ.ΧΙΟΥ

Δικηγόρους Χίου.

Θεμα: Απάντηση στην από 10/11/2019 επιστολή σας».

Αξιότιμε κ. Συνάδελφε του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου/Συνεργάτη της Δικηγορικής Εταιρίας «Βασιλική Αθανάσογλου και συνεργάτες» που εδρεύει στην Αθήνα ,οδός Καραγεώργη και Σερβίας 4.

απαντώντας στην  από 1/11/2019 επιστολή σας και για την οικονομία του χρόνου σας αποστέλλω  ως αναπόσπαστο μέρος της απάντησής μου την από 16/6/2014 με ΑΠ 561α επιστολή του Προέδρου της Ρεθύμνης κ. Ε.Μουνδριανάκη ,  προς τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και Πρόεδρο Δ.Σ.Α (εκάστοτε, ως θεσμό ) που αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα των «εξουσιοδοτήσεων/καταθέσεων δικογράφων» και με το περιεχόμενο αυτό συντάσσομαι , όπως άλλωστε και οι συνάδελφοι Πρόεδροι των Περιφερειακών Δ.Συλλόγων. (βλ. επισυναπτόμενο1) καθώς και την από 22/7/2016 επιστολή του ιδίου συναδέλφου Προέδρου ,όπου και πάλι εμπεριστατωμένα αποκρούει το θέμα των «εξουσιοδοτησεων», υπό την επίκληση του αρθ.48 του Κ.περί Δ. (βλ.επισυναπτόμενο 2) που ως προείπα , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μου.

Ας σημειωθεί ότι το θέμα των «εξουσιοδοτήσεων» απασχόλησε επι έτη (αλλωστε η επιστολή/γνωμοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ρεθύμνης είναι απο 16.6.2014 και από 22/7/2016)  και απασχολεί την Ολομέλεια, μέχρι και σήμερα. Σε διευθέτηση δε του ανωτέρω θέματος   η Ολομέλεια των Προέδρων έχει οριστικά καταλήξει ότι εν όψει τροποποιήσεων του Κώδικα περί Δικηγόρων ,να θεσπίσει  ειδικό γραμμάτιο κατάθεσης στοιχειωδώς ευπρεπούς ποσού (αμοιβής και κρατήσεων) για τον καταθέτοντα δικηγόρο του περιφερειακού Δ.Συλλόγου , ώστε να μην  αντιμετωπίζεται ο τελευταίος από συναδέλφους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες των Αθηνών κατά μείζονα λόγο ως «άγγελος» κατά τη δική σας παραδοχή στην από 1/11/2019 επιστολή σας , υπο την έννοια του «ταχυμεταφορέως/courier»  και έναντι ευτελούς «βαλαντίου» συνηθέστατα ποσού 10 ευρώ.

Μάλιστα επαναβεβαιώθηκε η θέση θέσπισης του γραμματίου καταθέσεως και στη συγκληθείσα από 1-3/11/2019 Ολομέλεια της Λάρισσας , έν όψει των τροποποιήσεων του Κ.ΠερίΔ.  Ας γνωρίζετε επίσης ότι είναι κοινή βιωματική παραδοχή των συναδέλφων μου της Χίου αλλά και λοιπών δικηγόρων της Περιφέρειας η «αφ υψηλού» αντιμετώπισή μας από την πλειάδα των συναδέλφων ή εταιριών  κυρίαρχα της Αθήνας (συμβαίνει κατ ελάχιστον από συναδέλφους της Θεσσαλονίκης η του Πειραιά/λοιπών πόλεων)  και η δυσχέρεια πληρωμής μας οσάκις έχουμε εκδικάσει μάλιστα υποθέσεις –για τις οποίες αξιολογούν ότι δεν απαιτείται η εκ μέρους τους αυτοπρόσωπη παρουσία και παράσταση- η οποία οφειλόμενη πληρωμή μετατίθεται συχνά στις «καλένδες».

Αξιότιμε  κ . συνάδελφε για τέτοια περίσταση οφειλής σε νεώτερους και μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους μας , έχω στείλει επιστολή στο παρελθόν και στον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ.Α., χωρίς προσδοκία ανταπόκρισης, αλλά εκτιμώντας την αναγκαιότητα να επικοινωνήσω μια συνήθη τακτική και αντίληψη που διέπει σημαντικό αριθμό συναδέλφων η δ.εταιριών των Αθηνών και χωρίς πρόθεση γενίκευσης ασφαλώς εκ μέρους μου. Αντίστοιχα οι συνάδελφοι της Περιφέρειας (αν όχι στην ολότητά μας, στην συντριπτική πλειοψηφία μας, εγγίζουσας σχεδόν την ολοτητα) μηδέποτε διανοηθήκαμε ακόμη και για πιστοποιητικό «μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος» φερ ειπείν από το Πρωτοδικείο Αθηνών , να μη καταβάλλουμε το ευπρεπές ποσό των 100-150,00 ευρώ ως είθισται, λαμβανομένων υπόψη και των αποστάσεων, της αναμονής κ.λ.π.

Εν κατακλείδι αξιότιμε κύριε συνάδελφε ,ποτέ δεν θα είχε δημιουργηθεί ζήτημα αν επικοινωνούσαμε «έντιμα» στις συναλλαγές μας ως πολίτες και ως συνάδελφοι! (ανεξαρτήτως του γραμματίου, των γνωμοδοτήσεων ή της 691/2018 αποφάσεως του Α.Π  που επικαλείσθε και στο βαθμό που μπορείτε να την προτάσσετε σε επίρρωση του ισχυρισμού σας /αντίθετα εμείς επικαλούμεθα βλ.γνωμοδότηση πρώτη και δεύτερη  Ε.Μουνδριανάκη Πρόέδρου Δ.Σ.Ρεθύμνης, καθώς επίσης ας ενθυμηθούμε και αποφάσεις του Α.Π. που βρήκαν αντιμέτωπο το δικηγορικό σώμα, όταν επι παραδείγματι για τις απαλλοτριώσεις, που ενώ η δαπάνη αναφερόταν στο όνομα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εν συνεχεία ο ΑΠ. με απόφασή του το ανέτρεψε υπέρ και επ ονόματι των δικαιούχων διαδίκων οι οποίοι εν συνόλω σχεδόν αφήκαν απλήρωτους τους εντολοδόχους δικηγόρους τους ,εως οτου το Ανώτατο Δικαστήριο με έτερη απόφασή του ,επανήλθε στο θέμα αυτό υπέρ και επ ονόματι του οικείου Δ.Σ. που μέλη του, ειχαν εκδικάσει και περατώσει υποθέσεις απαλλοτριώσεων , η δε αναφορά αυτή γίνεται για να σας καταδείξω ότι το «θέσφατο» δεν είναι χωρίς βάσανο οιονεί θέσφατο!) και τότε θα περίσσευε πιστέψτε με και η από την Ολομέλεια αποφασισμένη διευθέτηση του «προβλήματος» με τη θέσπιση του γραμματίου κατάθεσης, το οποίο ασφαλώς καταθέτει ο φέρων την ιδιότητα του δικηγόρου και όχι οιοσδήποτε έτερος επαγγελματίας! Τότε λοιπόν ανάλογη πρέπει να είναι και η αποδοχή /παραδοχή /αντιμετώπιση της ιδιότητας του ως δικηγόρου /συναδέλφου, διαφορετικά όπως γνωρίζετε ο νομοθέτης επιτρέπει την μετάβαση του όποιου δικηγόρου μέλους συγκεκριμμένου Δ.Σ. , σε άλλο Πρωτοδικείο της χώρας από την έδρα του και την κατάθεση/συζήτηση κ.λ.π. δικογράφων ,αλλά τότε επιτέλους θα συνεισφέρει εξ ανάγκης στην οικονομία της περιοχής που μεταβαίνει για να υπηρετήσει όλες αυτές τις νομικές ενέργειες με την παραμονή του, την εστίαση κ.λ.π. χωρίς να απαιτηθεί να συνεργασθεί έστω και για την κατάθεση με συνάδελφο του, Περιφερειακού Πρωτοδικείου!

Ας μη διαφεύγει λοιπόν της νομικής μας προσοχής και δεοντολογίας ,-της τελευταίας ιδίως ως ουσίας- , όπου τόσο κατά το Δίκαιο όσο και εθιμικά προς το σκοπό της αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης , οι πολίτες στις συναλλαγές τους οφείλουν και πρέπει να τις εστιάζουν στην έντιμη και αξιοπρεπή συνεργασία, στη  καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αυτό είναι το αληθινά ζητούμενο, από όλους μας ως πολίτες και δικηγόροι, Ιδία όταν ο κλάδος δοκιμάζεται και βεβαίως ο δικηγόρος της Περιφέρειας αντικειμενικά έχει περιορισμένο αντικείμενο και τη συνεχώς μειούμενη δικηγορική ύλη!

Τέλος αν επιτελώ υπό την ιδιότητά μου τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.Χίου , - παρ ότι η απόφασή μας αυτή είναι του Συλλόγου μας και του Δ.Συμβουλίου μας συνολικά –αρμοδιότεροι να το κρίνουν –αν το επιτρέπετε-είναι οι συνάδελφοί μου της Χίου .

Με εκτίμηση

Για την ανταλλαγή των απόψεων

 

Για την αρχική κοινοποίηση πατήστε εδώ