Αρχική Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 19:58

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο, 27-11-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποχή δικηγόρων Ρεθύμνου στις 28-11-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου  Ρεθύμνου  κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 27ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων  Ρεθύμνου από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 28-11-2019, ημέρα ψήφισης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008» εκφράζοντας την αντίθεσή του στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης και σημειώνοντας, ότι τάσσεται υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών υπό την αναγκαία προϋπόθεση της εκούσιας υπαγωγής τους σε αυτές,καθ' όσον  η υποχρεωτικότητα δεν συνάδει με τον εκούσιο χαρακτήρα της διαμεσολάβησης. Ο δε τρόπος με τον οποίο προωθείται η υποχρεωτική διαμεσολάβηση και η έκταση των διαφορών, που αυτή καταλαμβάνει, ενέχει τον κίνδυνο να ακυρωθεί στην πράξη ένας σημαντικός θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχουν και οι αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή του.

Το Δ.Σ.