Αρχική Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ.
Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ. PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

Νικολέττα Κουμή, Πρόεδρος

Άννα Ψυχουλά, Αντιπρόεδρος

Βιργινία Καψύλη, Γραμματέας

Ηρακλής Βάκας, Ταμίας

Κωνσταντίνος Ράγκος, Μέλος


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 


ΠΑΡΟΧΕΣ

                 1) Επίδομα τοκετού

                 2) Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση

                 3) Έκτακτη ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω ασθενείας

                 4) Ομαδική νοσοκομειακή ασφάλιση (Generali)

GENERALI 

                 1) Ενημερωτικό σημείωμα

                 2) Ασφαλιστικό συμβόλαιο 2021

                 3) Συμβεβλημένα νοσοκομεία

                 4) Διαδικασία αποζημίωσης

                 5) Πίνακας παροχών

                 6) Αίτηση συμμετοχής στο ασφαλιστικό συμβόλαιο

                 7) Εκχώρηση Απαίτησης

                 8) Ηλεκτρονική κάρτα Ασφάλισης ΛΕΑΔ Χίου

                 9) ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης - Μέλη

                 10) ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης - Παιδιά 26 έως 30 ετών

                 11) ΛΕΑΔ Βασικός Οδηγός Ασφάλισης - Συνταξιούχοι 70 έως 79 ετών

                 12ΛΕΑΔ Έντυπο Βασικών Οδηγιών Ενεργοποίησης Νοσηλείας

                 13) Δήλωση Συναίνεσης

                 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

                 1) Αίτηση Εγγραφής

                 2) Αίτηση χορήγησης επιδόματος τοκετού

                 3) Αίτηση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος

                 4) Αίτηση χορήγησης έκτατης ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης

ΠΟΡΟΙ ΛΕΑΔΙΧ

                 1) Εισφορά εγγραφής

                 2) Ετήσια εισφορά έκαστου μέλους

                 3) Ένσημα

                 4) Συμμετοχή σε δικαστήρια σύμφωνα με την πάγια εισφορά άρθρου 61$2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                 -) Ανακοίνωση για άυξηση ενσήμου

                 -) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εργασιών προς ΔΣΧ