Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση ΤΥΔΕ
Ανακοίνωση ΤΥΔΕ
Παρασκευή, 27 Μάιος 2011 17:24

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, ουδεμία συνταγή φαρμάκων ποσού άνω
των 150,00 €, παρακλινική εξέταση, ιατρική πράξη και οτιδήποτε άλλο αφορά
υγειονομική περίθαλψη δεν θα γίνονται δεκτά, εάν δεν αναγράφονται στο
συνταγολόγιο και το οικογενειακό βιβλιάριο υγειovoμικής περίθαλψης του
εκάστοτε ασφαλισμένου, εάν δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ ιατρού και
ασφαλισμένου και εάν δεν έχουν εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό του
Ε.Τ.Α.Α.
Στην περίπτωση της εκτέλεσης οδοντιατρικών εργασιών, φυσιοθεραπειών
και της προμήθειας ομματοϋαλίων, πέραν της θεώρης
του Ε.Τ.Α.Α. απαιτείται και επιπλέον θεώρηση από την υπηρεσία μας λόγω
του περιορισμού της ποσότητας και του ποσού που δικαιούνται οι
ασφαλισμένοι βάσει τον Κανονισμό Ασθένειας του Τ.Υ.Δ.Ε.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων δεν
επιτρέπεται να θεωρούν οποιαδήποτε ιατρική πράξη στα συνταγολόγια και τα
οικογενειακά βιβλιάρια υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και του
Τομέα Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών Βασίλη Αναγνωστόπουλο και στο
Διευθυντή Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α. Ρηγάτο Θεοφάνη στα τηλέφωνα
2105217317-318 και 6944551774.