Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Θέμις Κατασκευαστική για το Νέο Δικαστικό Μέγαρο της Χίου.doc
Ανακοίνωση της Θέμις Κατασκευαστική για το Νέο Δικαστικό Μέγαρο της Χίου.doc
Τρίτη, 02 Αύγουστος 2011 18:40

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

« Ν Ε Ο  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο  Μ Ε Γ Α Ρ Ο  Χ Ι Ο Υ » 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. Δ2853/26-07-2011 (θέμα 17ο έκτακτο) απόφασή του, που ελήφθη στην Συνεδρίαση 350/18-07-2011, κατακύρωσε τον διαγωνισμό του έργου «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ» στην εταιρία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», με συνολική προσφορά 7.402.972,99 και μέση έκπτωση 40,61% επί του προϋπολογισμού της μελέτης/Υπηρεσίας.

Ο φάκελος έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Όπως είναι γνωστό το Δικαστικό Μέγαρο πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. το οποίο βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Χίου και έχει πρόσωπο στην Επαρχιακή Περιφερειακή οδό Δήμου Χίου.

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου,  με σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες :

  • · Μεταβατικό Εφετείο
  • · Πρωτοδικείο
  • · Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • · Μεταβατικό Διοικητικό Πρωτοδικείο
  • · Ειρηνοδικείο
  • · Υποθηκοφυλακείο
  • · Δικαστήριο Ανηλίκων
  • · Ελεγκτικό Συνέδριο

26 Ιουλίου 2011

Εγκρίνεται προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα

26-7-2011

Η Προϊσταμένη

Τεχνικής Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ