Αρχική Ανακοινώσεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2011 11:32

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» εδώ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» εδώ