Αρχική Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Ανθίππη Ζαννάρα, Πρόεδρος,

Χριστίνα Γαλάτουλα, αναπληρώτρια του Προέδρου,

Αύγουστος Πιπίδης, Γενικός Γραμματέας,

Γιώργος Ράγκος, Ταμίας,

Κώστας Παρθενίδης, Σταματία Σακουλά, Κάτια Χούλη, Λευτέρης Μπλάτζιος, Αγγελική Γλύκα Μέλη.

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Χρ. Γαλάτουλα, Αυγ. Πιπίδης, Κ. Παρθενίδης

(Οι συνάδελφοι θα απευθύνονται στα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά ζητήματα δικαστών, εισαγγελέων, δικαστηρίων).


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Χρ. Γαλάτουλα, Αυγ. Πιπίδης


ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στ. Σακουλά


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Γ. Ράγκος, Λ. Μπλάτζιος

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Ανθ. Ζαννάρα, Στ. Καραμηνά


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Ι. Τσούρος, Ν. Νύκτας, Ν. Στραχίνη, Κ. Τριαντάφυλλος, Μ. Σπανού


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κ. Χούλη, Ν. Παπαχατζίδης, Π. Γιακούμας


ΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Κ. Παρθενίδης, Κ. Χούλη, Λ. Μπλάτζιος, Ν. Παραδείσης, Ν. Κουμή, Κ. Κουμπιάς, Δ. Ψώρρα


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Χρ. Γαλάτουλα, Ανθ. Ζαννάρα, Κ. Χούλη, Π. Τασσοπούλου, Αγγ. Γλύκα, Κ. Τριαντάφυλλος, Ν. Ιωάννου


ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ:

Γ. Ράγκος, Στ. Σακουλά, Λ. Μπλάτζιος, Αγγ. Γλύκα


Εξυπακούεται ότι οι Επιτροπές είναι ανοιχτές, όσοι δε συνάδελφοι επιθυμούν να συνδράμουν το έργο τους, να το δηλώσουν στον Πρόεδρο ή τη Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.Χ.