Αρχική Ανακοινώσεις ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 14:39


Χίος, 20 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3919/2011 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
******************
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων αλλά και σχετικές επιστολές δικηγορικών εταιριών Αθηνών κ.λπ., σχετικά με την κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο και στα Ειρηνοδικεία από Δικηγόρους άλλων Πρωτοδικείων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Ι. Κατ' αρχήν σύμφωνα με τον ν. 3919/11 υπήρξε απελευθέρωση στο Επάγγελμα του Δικηγόρου, που έχει ως συνέπεια την δυνατότητα των Δικηγόρων να ασκούν στο λειτούργημα τους σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας. Επομένως κάθε Δικηγόρος, από όποιο δικηγορικό σύλλογο και αν προέρχεται, μπορεί να καταθέτει δικόγραφο στο Πρωτοδικείο και τα Ειρηνοδικεία του Νομού, χωρίς την σύμπραξη Δικηγόρου διορισμένου στο Πρωτοδικείο Χίου.
2. Η κατάθεση Δικογράφου αποτελεί διαδικαστική πράξη, η οποία μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ήτοι: Στο Πρωτοδικείο, στο οποίο η παράσταση Δικηγόρου είναι υποχρεωτική, είναι και υποχρεωτική η υπογραφή του δικηγόρου στο δικόγραφο, και στην πράξη κατάθεσης. Στο Ειρηνοδικείο, όπου η παράσταση του Δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να κατατεθεί το δικόγραφο από τον ίδιο τον διάδικο, ο οποίος και θα υπογράψει και την πράξη κατάθεσης. Όταν όμως υπογράφει δικηγόρος, τότε και η πράξη κατάθεσης πρέπει να υπογραφεί από τον δικηγόρο (είτε τον υπογράφοντα το δικόγραφο είτε άλλο δικηγόρο).
Στην περίπτωση επομένως που έχουμε δικόγραφο που υπογράφεται από δικηγόρο, και κατατίθεται επίσης από δικηγόρο, τότε είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011 η έκδοση παραβόλου προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής, ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί παράβολο από τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο.
Κατά συνέπεια, όταν δικηγόρος, άλλος από τον υπογράφοντα, καταθέτει δικόγραφο, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου, που αφορά στην κατάθεση του αντίστοιχου δικογράφου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που προβλέπει την προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής, που εφαρμόζεται αναλόγως.
Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου που καταθέτουν δικόγραφα, τα οποία υπογράφονται από δικηγόρο άλλου δικηγορικού συλλόγου της χώρας, θα πρέπει να υπογράφουν στο όνομά τους την πράξη κατάθεσης δικογράφου και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίζουν στη γραμματεία του δικαστηρίου το αντίστοιχο γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά τους.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ