Αρχική Ανακοινώσεις ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2012 15:06

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) ορίζονται τα εξής: 16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8‰) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8‰) του δικαστικού ενσήμου.»
Με βάση τη παραπάνω διάταξη, ως ισχύει σήμερα, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον, κατ’ ορθή ερμηνεία, η οποία είναι σύμφωνη τόσο με τη γραμματική διατύπωση του νόμου, όσο και με τη σκοπιμότητα του νομοθέτη, και βεβαίως υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως εξής:
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.- 20.000 Χ 8‰     =    160,00 ευρώ (αγωγόσημο) πληρώνεται στη Δ.Ο.Υ
2.- 160 Χ  20%         =     32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
3.- 160 Χ 8‰          =        1,28 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
3.- 160 Χ 8‰          =        1,28 ευρώ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων)
5.- 160 Χ 2,4%         =       3,84 ευρώ (χαρτόσημο) δηλαδή
(χαρτόσημο  2% Χ 160  = 3,20 ευρώ                                                         
+ ΟΓΑ       20% Χ 3,20  = 0,64 ευρώ                                             
Σύνολο   = 3,84 ευρώ)

Σύνολο                   =    198,40 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν. -τα αγοράζουμε από ΕΤΕ)
Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω  (εκδίδονται τα εξής διπλότυπα):   
1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:      
-Αγωγόσημο (KAE 2375)      
-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
- και Χαρτόσημο στη Δ.Ο.Υ 2,4% (2% επί του αγωγόσημου και επ’ αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ- Ζητάμε από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ με το Α.Φ.Μ του πελάτη να μας κόψει το χαρτόσημο στο ίδιο διπλότυπο με το δικαστικό ένσημο με ΚΑΕ 1229 για το χαρτόσημο και ΚΑΕ 1228 για το ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ)   
2. Διπλότυπα από Εθνική Τράπεζα       
-Τ.Α.Ν. (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4698100, Κωδικός αιτιολογίας: 16) 
Γ)  Για τον πόρο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε., διπλότυπο στην  Εθνική Τράπεζα με απλή κατάθεση στον λογαριασμό :040/545907-91

[Σημ.: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται άμεσα (εντός των επόμενων ημερών) να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. Ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» δηλ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.)]

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ