Αρχική Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/12
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2013 17:20

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Μετά την έκδοση της υπ.αριθμ. 162/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης που αποφαίνεται περί του πολλαπλού παραβόλου εφέσεων για την περίπτωση της ομοδικίας τα ων εκκαλούντων , αποδεχόμενη ένα ενιαίο παράβολο  επίκειται και νομοθετική ρύθμιση του θέματος για ενιαίο παράβολο που πρόκειται να περιληφθεί  κατά την Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας μας στον υπό ψήφισης Νόμο περί ναρκωτικών από την Βουλή των Ελλήνων .
Ενδεικτικά σας αποστέλλουμε της σελίδες της Εφ.Θες. 162/2013 που ενδιαφέρουν προς αξιοποίηση εκ μέρους σας   όπως ακολουθεί

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

Ανθίππη  Ζανάρα

Εφ.Θες. 162/2013