Αρχική Ανακοινώσεις Πρόσληψη νομικού συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία
Πρόσληψη νομικού συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία
Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 19:21

Πρόσληψη νομικού συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία.

Προκήρυξη 1,2

Αίτηση