Αρχική Νέα Κατάργηση επιμέρους τμημάτων της Δ.Ο.Υ Χίου
Κατάργηση επιμέρους τμημάτων της Δ.Ο.Υ Χίου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2013 14:48

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Ροδοκανάκη 30

82100 ΧΙΟΣ

Χίος 26-6-2013

ΑΠ :148/2013

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργό κ. Στρουρνάρα

Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ

Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων

κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α) Βουλευτή Χίου κ. Κωστή Μουσουρούλη

Β) Βουλευτή Χίου Κώστα Τριαντάφυλλο

Γ) Αντιπεριφερειάρχη Χίου  κ.Γανιάρη

Δ) Δήμαρχο Χίου  κ.Λαμπρινούδη

Ε) Δ.Ο.Υ Χίου προϊσταμένη κα Α. Παπαλά

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

Θέμα ¨Κατάργηση επιμέρους τμημάτων της Δ.Ο.Υ Χίου

Kύριε Υπουργέ, κ Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

Εν σχέσει με το Α.Π : ΔΖΑ 1098934 ΕΞ 2013 έγγραφο της Γ.Γ Δημοσίων εσόδων του Υπ/ Οικονομικών, που αναφέρεται σε μετακίνηση υπαλλήλων εν όψει μεταφοράς αρμοδιοτήτων, βάσει της ΑΡ. Δ6Α 1092694 ΕΞ6/6/2013 απόφαση του Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων, είναι λεκτέα τα ακόλουθα:

Ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  Χίου, έχοντας συναίσθηση των ευθυνών του σε αυτή την ιδιαίτερα δυσχερή περίοδο που διανύει η χώρα και οι πολίτες της, θεωρεί επιβεβλημένη την έκφραση των απόψεών του για θέματα στα οποία έχει συσσωρευμένη εμπειρία από την φύση της μαχομένης δικηγορίας, ώστε:

1. Αντιτιθέμεθα εντόνως στην κατάργηση των τμημάτων και γραφείων ελέγχου και της αναστολής λειτουργίας των τμημάτων δικαστικού Δ.Ο.Υ Χίου και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των «εσόδων και δικαστικού» και «λογιστικού» από 1/7/2013, εκτός Χίου.

2. Αντιτιθέμεθα στην αιφνίδια μετακίνηση των υπαλλήλων των παραπάνω τμημάτων εκτός Χίου, δεδομένου ότι υποχρέωση των κυβερνώντων είναι να ανεύρουν την χρυσή τομή στα από την ΤΡΟΙΚΑ υποδεικνυόμενα μέτρα, και την ανατροπή της καθημερινότητας και του εν γένει προσωπικού και οικογενειακού πλαισίου ζωής των εργαζομένων, που δεδομένης της ηλικίας τους, τυγχάνουν κάτοικοι συγκεκριμένης περιοχής οικογενειάρχες και γονείς με ότι όλα αυτά συνεπάγονται ( εάν συνεπάγονται για τους καθ’ ύλην αρμόδιους) με συνέπεια ακόμη και για την πιο «επιβεβλημένη» μετακίνηση απαιτείται λελογισμένο χρονικό περιθώριο το οποίο ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται στα πλαίσια της θεσμοθετημένης σχέσης διοικούσας πολιτείας και διοικούμενων πολιτών.

3. Η κατάργηση των εν λόγω τμημάτων δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στους δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όταν αυτά συνδέονται με φορολογικές διαφορές, στους συμβολαιογράφους με τα προσκόμματα που θα προκύπτουν στο δικό τους αντικείμενο εργασίας,  καθώς και στους πολίτες κατοίκους των νησιών Χίου Ψαρών και Οινουσσών , δεδομένου ότι η ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων  και διαφορών, της αμεσότητας των συναλλασσομένων  φορολογουμένων πολιτών με τους καθ΄ υλην αρμοδίους υπαλλήλους που έχουν γνώση της τοπικής αγοράς και κοινωνίας  δεν υποκαθίσταται από την τεχνολογία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόνο, ιδία εάν προσθέσομε την πολυνομία και την κακοδιοίκηση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την χώρα μας. Ειδικότερα για τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους προκύπτουν πολλά και ουσιώδη προβλήματα με συνέπεια να αδυνατούμε να «κάνουμε τη δουλειά μας» . Θα απαιτείται για την προώθηση των υποθέσεων μας σε διάφορες φάσεις εξέλιξης τους (κατάθεση δικογράφων αρμοδιότητας διοικητικών Δικαστηρίων, ρύθμιση χρεών, έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων κλπ) να μεταβαίνουμε ιδίοις εξόδοις στη Μυτιλήνη με πλέον επιβάρυνση διαμονής σε ξενοδοχεία, τροφεία κλπ. Κατά συνέπεια η Πολιτεία δεν εξοικονομεί κάποιο κόστος αντίθετα πλήττει την εργασία μας επιβαρύνοντας δυσβάστακτα δικηγόρους, συμβολαιογράφους και πολίτες, μέγεθος που θα έπρεπε να αξιολογήσει πριν τη βεβιασμένη κατάργηση των ανωτέρω τμημάτων. Αντίθετα η Πολιτεία για την αποτελεσματική στοιχειωδώς λειτουργία του « Δικαστικού» της Δ.Ο.Υ θα έπρεπε να διορίσει δικηγόρους και δη με εξειδίκευση στο αντικείμενο, που έχοντας γνώση αυτού θα ισχυροποιούσαν τις θέσεις του Δημοσίου στις εκάστοτε διαφορές  με τους ιδιώτες/ εταιρείες φορολογούμενους.

4. Ουδόλως μειώνει το κόστος της χώρας η κατάργηση των εν λόγω τμημάτων αλλά αντίθετα δημιουργεί μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις στους κατοίκους και φορολογούμενους της περιφερειακής μας ενότητας, με την υποχρέωση της μετάβασης και παραμονής των τελευταίων στην Μυτιλήνη  όπου μεταφέρονται οι εν λόγω αρμοδιότητες.

5. Ταυτόχρονα με τις επιπρόσθετες δαπάνες σε βάρος των φορολογουμένων κατοίκων των νησιών μας, με μεταβάσεις κλπ., η ίδια η Πολιτεία από τη λήψη του παραπάνω μέτρου, είναι βέβαιο ότι χάνει σε ευελιξία και ταχύτητα , για συμβιβασμό και ρυθμίσεις οφειλών, για σύναψη μεταβιβάσεων και δικαιοπραξιών εφ΄ όσον η δυσχέρεια για συνεννόηση των φορολογουμένων  προς υλοποίηση των ανωτέρω θα μεγεθυνθεί  δεδομένης της κατάργησης της ζωντανής επικοινωνίας και συναλλαγής.

6. Τέλος με τις ανωτέρω μετακινήσεις η Χίος, με μέτρα σαν αυτό και παρόμοια θα στερηθεί του έμψυχου δυναμικού των ανθρώπων που είναι αδήριτη ανάγκη για την συγκράτηση του πληθυσμού,  την συνέχεια και την επιβίωση του ακριτικού τόπου μας, που σημειωτέον έχει συνεισφέρει πολλά για την χώρα μας. Συνακόλουθα η  υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ καθώς και άλλων υπηρεσιών στη Μυτιλήνη παρακάμπτει /αναιρεί την παραδεδεγμένη και Συνταγματικά νησιωτικότητα  και την εξ’ αυτού του λόγου αποκέντρωση, που φευ βαίνει προς κατάργηση. Χαρακτηριστικά και μόνο για τη μετάθεση της έδρας μας ημών των δικηγόρων εντός Χίου από την τάδε οδό στη δείνα, μεταξύ άλλων απαιτείται και δικαιολογητικό προερχόμενο από  τη Μυτιλήνη! Προς δόξαν της πάταξης της γραφειοκρατίας, της αποτελεσματικής διοίκησης και της δικαίωσης της νησιωτικότητας!

 

Η Πρόεδρος  του Δικ Συλλόγου Χίου                           Ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ Χίου

ΑΝΘΙΠΠΗ ΖΑΝΝΑΡΑ                                                     ΑΥΓ. ΠΙΠΙΔΗΣ