Αρχική Ανακοινώσεις ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2013 08:01

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ρέθυμνο 6 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνήλθε, υπό την προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, στις 4,5 και 6 Ιουλίου 2013 στο Ρέθυμνο, παρουσία του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλα Κανελλόπουλου και του τ. Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κώστα Καραγκούνη, προκειμένου να συζητηθούν προ ημερησίας διατάξεως:

1)το αναμορφωμένο σχέδιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων

2)το ζήτημα της υπερφορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών

3) η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων

4)οι προοπτικές του θεσμού της Διαμεσολάβησης,

5) οι σχέσεις Δικηγόρων και Δικαστών κατά την απονομή της Δικαιοσύνης,

6)η ποινική ευθύνη του Δικηγόρου για μη γνωστοποίηση παραβάσεων του Ν.3213/2003 για το «πόθεν έσχες» από πρόσωπα υπόχρεα προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, και

7)η σύσταση της πενταμελούς Επιτροπής Δικηγόρων, κατά το άρθρ. 34 του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Κατά τις σχετικές συζητήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε κλίμα ενότητας και ομοψυχίας μεταξύ των εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος:

α) διατυπώθηκαν πολυάριθμες ενστάσεις για αιφνιδιαστικές αλλαγές στο σχέδιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και καταγράφηκαν αντίστοιχες επιμέρους παρατηρήσεις οι οποίες επιβάλλεται  να ενσωματωθούν στο σχετικό νομοσχέδιο πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή των Ελλήνων.

β) παρουσιάστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη εξορθολογισμού της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, καθόσον το ισχύον φορολογικό σύστημα είναι άδικο και παράλογο, οδηγώντας σε εξόντωση του φορολογούμενου και, κατ’ επέκταση, σε αδυναμία πληρωμής των φόρων και μείωση των εσόδων του κράτους.

γ) επισημάνθηκε ο κίνδυνος μετατροπής της δικηγορίας σε «κλειστό» επάγγελμα εκ του γεγονότος ότι σημαντικό ποσοστό συναδέλφων αναγκάζεται σε υποβολή παραίτησης επειδή αδυνατούν να πληρώσουν τις αυξημένες ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ, συγχρόνως, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων , τα οποία, αδικαιολόγητα και χωρίς  καμία δική τους υπαιτιότητα, απώλεσαν μεγάλο μέρος του αποθεματικού τους στο πλαίσιο του «κουρέματος» των ομολόγων.

δ) επικράτησε η άποψη ότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει ικανοποιητικά στην πράξη, συμβάλλοντας σημαντικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των διαφορών και, ακολούθως, στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων.

ε) εκφράστηκε η ανάγκη διασφάλισης του αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε Δικηγόρους και Δικαστές καθώς και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης έναντι της πολιτικής εξουσίας.

στ) υπογραμμίστηκε ότι είναι αδιανόητο να υποχρεούται ο Δικηγόρος σε γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων του πελάτη του, καθόσον τοιουτοτρόπως καταργείται στην πράξη το δικαίωμα του πολίτη να απευθυνθεί σε Δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει μια φορολογική παράβαση και να ζητήσει νομικές συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου να αποκαταστήσει την παράβαση αυτή.

ζ) αποφασίστηκε η ανανέωση της θητείας των υφισταμένων μελών της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 34 του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Εν αναμονή της κατάθεσης του νέου Κώδικα Δικηγόρων στη Βουλή των Ελλήνων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας παραμένει σε εγρήγορση, δηλώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα δεχθεί καμία ρύθμιση η οποία πλήττει το χαρακτήρα της δικηγορίας ως δημοσίου λειτουργήματος, υπονομεύει τη θεσμική υπόσταση των Δικηγορικών Συλλόγων ως φορέων συλλογικής εκπροσώπησης του δικηγορικού σώματος και αντιστρατεύεται το δικαίωμα των συναδέλφων σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ