ΕΓΓΡΑΦΟ
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2013 10:37

Έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον αυτεπάγγελτο διορισμό Δικηγόρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αθήνα   22-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &                                                                                                                                       ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.:   65644

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ                               ΠΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             τα Δ.Σ. των Δικηγορικών

ΤΜΗΜΑ        : Οικονομικής Διαχ/σης & Προμηθειών                         Συλλόγων της Χώρας
Ταχ. Δ/νση      : Μεσογείων 96 – Τ.Κ. 11527

Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης                                                                Κοιν/ση:

Τηλέφωνο       : 210 77 67 579 - Fax: 210 77 67 373                    Ερηνοδικεία, Πρωτοδικεία,

Εφετεία της Χώρας

ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτος διορισμός Δικηγόρου 

Από τα υποβαλλόμενα στην Υπηρεσία μας δικαιολογητικά αποζημίωσης δικηγόρων που διορίζονται αυτεπάγγελτα ή μέσω του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, διαπιστώνουμε ότι οι διορισμοί επαναλαμβάνονται και περιορίζονται σε συγκεκριμένα μέλη σας με αποτέλεσμα αφενός τη μη τήρηση των μηνιαίων καταστάσεων δικηγόρων υπηρεσίας που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, αφετέρου την απαίτηση είσπραξης μεγάλων ποσών από αυτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων αξιώνουν ποσά έως και 150.000,00 €.

Επιπλέον, σημειώνουμε τις προφορικές καταγγελίες, κυρίως νέων δικηγόρων, ότι τα ίδια μέλη διασπείρουν ψευδώς πληροφορίες ότι δήθεν ποτέ δεν θα αποζημιωθούν από την Υπηρεσία μας, έτσι ώστε να μην αποδέχονται τους διορισμούς τους. Επίσης, προφορικώς καταγγέλλεται, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί εντάσεις και διαπληκτισμοί εξαιτίας της παρεμπόδισης νομίμως διορισμένων δικηγόρων από τα εν λόγω μέλη τα οποία «καιροφυλακτούν» στους διαδρόμους των δικαστηρίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για το θεσμό και την εικόνα της Δικαιοσύνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστή τήρηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3226/2004.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υποβολή απάντησης

Δικηγορικός Σύλλογος Χίου

Ροδοκανάκη 30

82100 ΧΙΟΣ

Τηλ. 22710-24207

ΑΠ      204

Χίος 10-9-2013

Προς

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ        : Οικονομικής Διαχ/σης & Προμηθειών  

Γεν. Γραμματέα

κο Ν.  Καναλλόπουλο

ΚΟΙΝ:

Ι. Πρωτοδικείο Χίου

2. Ειρηνοδικείο Χίου

3.Εφετείο Β. Αιγαίου Μυτιλήνης

Κύριε Γεν. Γραμματέα

Εν σχέσει με το ΑΠ 65644/22-8-2013 έγγραφό σας, είναι λεκτέα τα κάτωθι:

1. Ο Δικ. Σύλλογος Χίου τηρεί μετά προσοχής τους καταλόγους μελών δικηγόρων που καταρτίζει με μέριμνά του, προκειμένου να διορίζεται αυτεπάγγελτα ή δια του θεσμού της νομικής βοήθειας σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη μας ουδέποτε αιτήθηκαν αμοιβές άνω των ποσών αναφοράς, και τα αναγραφόμενα στο με ΑΠ 65644/22-8-13 έγγραφό σας  αν δεν είναι υπερβολικά είναι πάντως πρωτόγνωρα για την δεοντολογία και αξιακό Κώδικα Αρχών, που διέπουν τα μέλη μας.

3. Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο οφείλει να μεριμνά για την καταβολή – λόγω των  παρασχεθεισών υπηρεσιών από τους δικηγόρους, των οφειλόμενων αμοιβών και εξόδων εγκαίρως και κατά το δυνατόν με ολιγότερη γραφειοκρατία.-

Τηρούντες συνακόλουθα  τα του Ν.3226/2004 αναμένουμε τα ανάλογα από την Πολιτεία.-

Η Πρόεδρος

Ανθ. Ζαννάρα