Αρχική
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2014 12:27

Επισήμανση

Σχετικά με την από 23-10-2013 ανακοίνωση του Συλλόγου  στην ιστοσελίδα μας για τις επικυρώσεις μεταφράσεων από και προς την Ελληνική.

Σύμφωνα με το άρθρ. 36 παρ.2γ του Ν. 4194/2013 του νέου Κώδικα περί δικηγόρων, οι επικυρώσεις των μεταφράσεων θα πρέπει να περιέχουν  βεβαίωση που υπογράφει ο ίδιος ο δικηγόρος που μεταφράζει, ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας την οποία μετέφρασε. Ο δε  Πρόεδρος του ΔΣ επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του μεταφράσαντα (αρθ.93 παρ 4 Κώδ. περι δικηγόρων).