Αρχική Νέα ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2014 19:14

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Ροδοκανάκη 30

82100 ΧΙΟΣ

Τηλ.2271024207,43522

Φαξ 22710-24207

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Α.Π 303

Χίος 20 Δεκεμβρίου 2013

Προς τον Δήμαρχο Χίου

κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη

Κοινοποίηση:

Ν. Σύμβουλο Δ. Χίου

κα Γραμμ. Αλοιμόνου

Αρμόδιες καθ ύλην οικ. Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Θέμα: Πληρωμή δικηγόρων

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, 

Εν σχέση με την ανάθεση υποθέσεων νομικής φύσεως διαφορών του Δήμου Χίου στους συναδέλφους δικηγόρους και μέλη του Συλλόγου μας, είναι λεκτέα τα ακόλουθα:

1.Κατ΄αρχήν υπάρχει η πανθομολογούμενη δυσχέρεια πληρωμής των δικηγόρων, οι οποίοι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται  εντονότατα ότι δεν μπορούν να πληρωθούν και εν τέλει «δεν αξίζει τον κόπο», όταν προκειμένου να πληρωθούν, απαιτείται να δαπανήσουν τον πολύτιμο σε διάρκεια και παραγωγικότητα χρόνο τους, όσο σχεδόν θα ανάλωναν και για την μελέτη εγγράφων μιας υποθέσεως ή κατάρτισης αγωγής κλπ.

2.Χρειάζεται να επισυνάψουν υπερβολικά – εκτός των απαραιτήτων- δικαιολογητικά, και προσφάτως μαθαίνουμε ότι απαιτούνται και βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας όχι μόνο των ιδίων αλλά και των συζύγων τους !

(για τους διαζευγμένους άραγε απαιτείται και δ/ριο;)

Επί της ουσίας έτσι αναιρείται η πληρωμή μας.-

3.Στο θέμα των εξόδων και δη όταν η δίκη γίνεται εκτός Χίου, είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια για την καταβολή των εξόδων (εισιτήρια, διαμονή, ταξί ή μετρό καθώς επίσης εξόδων φωτ/πιών, ενσήμων επικυρώσεων κλπ.).

4. Μετά την ισχύ του Ν. Κ.π. Δικηγόρων, ατέλεια έχουν μόνο οι δικηγόροι με αντιμισθία στους Δήμους, αλλά όχι οι λοιποί, που χειρίζονται μεμονωμένα υποθέσεις, εκδίδουν γραμμάτια κανονικώς και καταβάλλονται όλες οι εισφορές, πλην του φόρου ποσοστού 15%, επειδή εν συνεχεία ο Δήμος έχει παρακράτηση φόρου 20%. Επίσης τα ένσημα επικολλώνται.

Οι εισφορές αυτές μπορεί να βαρύνουν τους δικηγόρους ως ασφαλισμένους στα συγκεκριμένα Ταμεία, πλην όμως το παραστατικό που αναγράφει τις εισφορές αυτές εκδίδεται εξ αφορμής δίκης ή άλλης διαδικαστικής πράξης που αφορά τον εντολέα ΟΤΑ και συνακόλουθα πρέπει μεταξύ των λοιπών ποσών αμοιβής και εξόδων του εντολοδόχου δικηγόρου για ανατεθείσα απ’ τον ΟΤΑ υπόθεση, να καταβάλλεται και τα ανωτέρω.

5.Σημειωτέον ότι ο κάθε εντολοδόχος δικηγόρος έχει αναλώσει πολλές ώρες μελέτης και εργασίας, προ του σταδίου της εκδικάσεως μιας υποθέσεως που του ανατέθηκε από το Δήμο.

Ο νέος Κώδικας περί Δικηγόρων, προβλέπει και ορίζει στο άρθρ. 59 και στο Παραρτ. ΙΙ χρονοχρέωση με 80€ ανά ώρα και τούτο είναι εφαρμοστέο και νόμιμο. Συνεπώς, εφ΄ όσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ο Δήμος οφείλει να αποδέχεται την καθ’ άρθ. 59 χρονοχρέωση(80€ ανά ώρα) ή τον συνδυασμό της έκδοσης του γραμματίου με τιμές του παρ/τος Ι και ΙΙ του πίνακα αμοιβών δικηγόρων και εν συνδιασμώ με το άρθρ. 63 με ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς αν  είναι αποτιμητέο.

6. Σημειωτέον ότι οι εντολοδόχοι δικηγόροι έχουν ιδίοις χρήμασι προκαλύψει τα έξοδά τους από φωτοτυπίες, ένσημα, γραμμάτια έως τηλέφωνα, εισιτήρια, διαμονές, ταξί και μετρό και δυστυχώς όταν υποβάλλουν πια πίνακα για να πληρωθούν την αμοιβή τους και εξοφληθούν τα προκαταβληθέντα - προς περαίωση και όφελος της υποθέσεως υπέρ του Δήμου- από τους ίδιους με δικά τους χρήματα έξοδα, αντιμετωπίζουν  ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

Διότι όπως ενημερώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οικονομικές και συναφείς Υπηρεσίες σας, όφειλαν κι ενώ εξέπνεε άμεσα φερ’ ειπείν κάποια προθεσμία και προτεραιότητα ήταν η άμεση  κατάθεση (εδώ και τώρα) του δικογράφου και η επίδοσή του στον αντίδικο του ΟΤΑ- να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση αποφάσεως του Δήμου που θα συμπεριλάμβανε και θα προέβλεπε το κόστος μετάβασης!

7) Περαιτέρω σε πολλές περιπτώσεις ο νόμος απαιτεί της άσκησης ή συζήτησης αγωγής εξωδικαστικές ενέργειες απαραίτητες για την εγκυρότητα του Δικογράφου, οι οποίες δεν καθίσταται δυνατό να είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι εργασίες αυτές πολλές φορές είναι ιδιαίτερα επίπονες και απαιτούν χρονοβόρα επιστημονική διερεύνηση, πράγμα που για τον δικηγόρο συνεπάγεται χρόνο και κόπο. Δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν κατά την αμοιβή τους άρνηση πληρωμής με την αιτιολογία ότι περιλαμβάνονται στην αμοιβή για την άσκηση της αγωγής ή των προτάσεων ή ότι δεν προβλέπονται από την απόφαση ανάθεσης της υπόθεσης, μια και τα προαπαιτούμενα για κάθε συγκεκριμένη υποθεση δεν είναι δυνατό να καθίστανται γνωστά εκ των προτέρων.

8) Υπάρχει σειρά αποφάσεων του Δήμου, που αναθέτει την υπεράσπιση αιρετών ή πρώην αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου σε δικηγόρους, οι οποίοι κατά την παράσταση τους είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν γραμμάτιο στο όνομα του ιδιώτη - αιρετού και όχι του Δήμου, οπότε βαρύνονται με όλες τις εισφορές και με τον φόρο του 15% καθώς και με τα σχετικά χαρτόσημα της παράστασης. Επομένως θα πρέπει μεταξύ των λοιπών ποσών αμοιβής και εξόδων του εντολοδόχου δικηγόρου για ανατεθείσα απ’ τον ΟΤΑ υπόθεση, να καταβάλλονται και τα ανωτέρω, αφού ο Δήμος στην ουσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την αμοιβή, που θα κατέβαλε ο αιρετός ή ο υπάλληλος. Εκτός και αν αποφασίσετε να καταβάλλεται η αμοιβή από τον αιρετό ή τον υπάλληλο και στην συνέχεια εκείνος να αναζητά το ποσό που κατέβαλε από τον Δήμο σας. Στις περιπτώσεις μάλιστα αυτές, θα πρέπει να προβλεφθεί και τρόπο ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης του δικηγόρου για περιπτώσεις αναβολών υποθέσεων λόγω παρόδου της ώρας λειτουργίας του Δικαστηρίου ή μετά από αίτηση του αντιδίκου ή και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο εντολοδόχος δικηγόρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αγαπητέ μας κε Δήμαρχε και αρμόδιες καθ ύλη Υπηρεσίες του Δήμου, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ για την πληρότητα κατά το δυνατόν των αιτουμένων ανταμοιβών και εξοδολογίων, χωρίς περικοπές (εφ’ όσον ούτως ή άλλως είναι οι συνήθεις των ποσών « αναφοράς», ουσία  χαμηλές έως ελάχιστες) και κατά το δυνατόν να αποδίδονται εγκαίρως.

Τέλος, να έχετε την βεβαιότητα ότι η διευκόλυνση  των συναδέλφων δικηγόρων στη εξόφληση μιας στοιχειώδους πληρωμής των παρεχομένων υπηρεσιών, συμβάλλει στην διάσωση του αξιοπρεπούς βιοπορισμού, όλως μας.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την συνεργασία και σας ευχόμεθα καλές εορτές.-

Με τιμή

Η Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας

Ανθίππη Ζαννάρα                                                              Αύγ. Πιπίδης

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ