Αρχική Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2014 09:55

Έγκαιρη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων.


Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4144/2013 στον Ληξιαρχικό Ν. 344/1976 και συγκεκριμένα στο άρθρο 49 σε περίπτωση παραλήψεως δηλώσεως των Ληξιαρχικών Γεγονότων (Μεταβολές, διαζύγιο, γέννηση, γάμο) προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα και συγκεκριμένα:
1.Για τις μεταβολές και τα διαζύγια η δήλωση γίνεται εντός μηνός.
Από την παρέλευση του μηνός και μέχρι (90) ημέρες πρόστιμο 100¤.
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών πρόστιμο 300¤.
2. Για την γέννηση, η δήλωση γίνεται εντός δέκα (10) ημερών.
Από την παρέλευση των δέκα (10) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες πρόστιμο 100¤.
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών, πρόστιμο 300¤
3.Για τον γάμο, η δήλωση γίνεται εντός σαράντα (40) ημερών.
Από την παρέλευση των σαράντα (40) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, πρόστιμο 100¤
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών, πρόστιμο 300¤.
4. Ο θάνατος δηλώνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επέλευσή του. Αν παρέλθει το εικοσιτετράωρο και μέχρι τριάντα (30) ημέρες, χρειάζεται άδεια του Εισαγγελέα, ενώ αν παρέλθουν και οι τριάντα (30) ημέρες, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Για την δήλωση του θανάτου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ στον ιατρό ή το νοσοκομείο που θα χορηγήσει το ιατρικό πιστοποιητικό.