Αρχική Νέα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ PORTALOLOMELEIA PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2023 10:31

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., αφού έλαβε υπόψη τα εξής δεδομένα:

(α)ότι ενόψει της λήξης της τριετούς διάρκειας σύμβασης του ΔΣΑ με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2022, ο ΔΣΑ προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο κλήθηκαν να λάβουν μέρος  όλες οι συστημικές Τράπεζες,

(β)ότι στον άνω διαγωνισμό προσφορά υπέβαλε μόνο η Τράπεζα Πειραιώς,

(γ)ότι η υπογραφή σύμβασης με την συγκεκριμένη Τράπεζα  ήταν, κατά συνέπεια,  μονόδρομοςπροκειμένου να υπάρξει  Τραπεζικός Συνεργάτης για να λειτουργούν συγκροτημένα και με το μικρότερο δυνατό κόστος όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Συλλόγου (πληρωμή μισθοδοσίας, καταβολή μερισμάτων, εξόφληση προμηθευτών έκδοση γραμματίων προείσπραξης, λειτουργία portal κοκ),

(δ)ότι η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο επιχειρηματικής απόφασης,  εκχώρησε τη διαχείριση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σε τρίτη πολυεθνική εταιρεία, η οποία επέβαλε υπέρογκες χρεώσεις στις σχετικές συναλλαγές, πρακτική που ακολουθούνεξάλλου ήδηόλες οι Τράπεζες στην Ελλάδα και αφορά όλους τους συναλασσόμενους, στα πλαίσια μιας νέου τύπου εναρμονισμένης πρακτικής,

(ε) ότικαμία  επιβάρυνση δεν προκύπτει για τους συναδέλφους, ούτε για τις συναλλαγές μέσω PortalOlomeleia για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης και μεγαρόσημων ούτε για τις ακυρώσεις αυτών.Η όποια χρέωση επιβαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του PortalOlomeleia, δηλαδή έναναυτοτελή λογαριασμό,  πλήρως ανταποδοτικό, που δεν σχετίζεται με τα οργανικά έσοδα/έξοδα του ΔΣΑ.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Καταγγέλλει και καταδικάζει τις εν λόγω suigenerisεναρμονισμένες πρακτικές, που εν τοις πράγμασι φαλκιδεύουν την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης (e-Justice), η οποία μάλιστα «διαφημίζεται» και από την Πολιτεία, καθόσον η αύξηση της δαπάνης χρήσης κάρτας για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης συνιστά αντικίνητρο για την διαδικτυακή του έκδοση (μέσω του portal.olomeleia.gr) και επομένως αντιστρατεύεται τον διακηρυγμένο στόχο της Πολιτείας και του δικηγορικού σώματος για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την ενθάρρυνση των ψηφιακών συναλλαγώνκαι επισημαίνει ότι δεδομένου του ότι η έκδοση γραμματίου προείσπραξης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παράσταση στο δικαστήριο καθώς και για κάθε διαδικαστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 61 ΚωδΔικ, η επιβάρυνσή του με επιπλέον έξοδα συνιστά περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών (Συντ. 20 παρ. 1) και για το λόγο αυτό πρέπει, εκ του Συντάγματος, να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό μέτρο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (Συντ. 25).

2.Δεδομένου ότι τόσον το Δημόσιο, όσον και ο ΕΦΚΑ, έχουν υποχρέωση καταβολής των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στο πλαίσιο της ενέργειας τους ως εντολοδόχων εκ του νόμου, άλλως ως διοικητών αλλοτρίων, καθόσον οι Δικηγορικοί Σύλλογοι προεισπράττουν μέσω των γραμματίων προείσπραξης και αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήματος 15% - άρθρο 69 παρ. 5 ν. 4172/2013 και στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές 20% επί του ποσού του γραμματίου - άρθρο 39 παρ. 10 ν. 4387/2016), ήδη ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων απέστειλε στουςΥπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, την από 28.2.2023 επιστολή (συνημμένη), με την οποία ζητεί όπως ληφθούν άμεσα τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα προκειμένου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να απαλλαγούν από τις προμήθειες χρήσης τραπεζικών καρτών όταν εξοφλούνται γραμμάτια προείσπραξης, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ οφείλουν να αναλάβουν την κάλυψη της σχετικής δαπάνης προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους, άλλως θα προσφύγει δικαστικά για την διεκδίκηση των άνω ποσών που καλείται να καταβάλλει ως exlegeεντολοδόχος / διοικητής αλλοτρίωντου ΕΦΚΑ και του Δημοσίου (ΑΑΔΕ).

3. Αποφάσισε, μη έχοντας άλλη δυνατότητα αποφυγής των άνω χρεώσεων ενόψει της εναρμονισμένης αυτής πρακτικής αλλά και δεδομένης της συμμετοχής στον πρόσφατο μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό που προκήρυξε  μόνο μίας Τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς), να συνεχίσει να είναι αρωγός στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συναδέλφων μέσω των Υπηρεσιών του PortalOlomeleia δια της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να διατηρηθεί το σημερινό statusquoτης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

4.Στο πλαίσιο αυτό από την προσεχήΠαρασκευή10 Μαρτίου 2023και έως ότου επιλυθεί το ζήτημα,σύμφωνα με τα ανωτέρωκαι προκειμένου να μην επιβαρυνθείυπέρμετρα ο προϋπολογισμός του PortalOlomeleia με υπέρογκες χρεώσεις,όλες οι πληρωμές για τη χρήση υπηρεσιών του PortalOlomeleia (έκδοση γραμματίων προείσπραξης, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση μεγαροσήμωνκλπ) θα γίνεται χωρίς καμία χρέωση των συναδέλφωνμέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (καταβολή ποσών μέσω ΙΒΑΝ) καταργούμενης της πληρωμής μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί και η δυνατότητα πληρωμής μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό που τηρείται είτε στην Τράπεζα Πειραιώς είτε σε άλλη Τράπεζα, χωρίς χρέωση των συναδέλφων.

Επίσης, χωρίς καμία χρέωση θα γίνεται και η ακύρωση γραμματίων προείσπραξης και η πληρωμή μεγαροσήμων.

Τέλος, οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα Ταμεία του Συλλόγου για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής θα γίνονται είτε με μετρητά χρήματα, είτε εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής σε κοινόχρηστους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  στα κτίρια 2, 5, 9 και 12 του Πρωτοδικείου, στο γραφείο του ΔΣΑ του Ειρηνοδικείου και στα Γραφεία του ΔΣΑ στον 3ο όροφο του Εφετείου, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΔΣΑ, όπου χρειασθεί, καταργουμένης της πληρωμής μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.

 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023 09:18
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Νοέμβριος 2022 09:05

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (Λευκωσία, 5/11)


Logo ΟλομέλειαςΗ Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, στις 5.11.2022, στην Λευκωσία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Νομική Βοήθεια

Η Ολομέλεια διαμαρτύρεται έντονα για συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που εγγίζει τα τρία χρόνια. Η αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως έχει αποδειχθεί, δεν επέλυσαν το πρόβλημα, ώστε να επιτευχθεί πραγματική επίσπευση της εκκαθάρισης των οφειλομένων αποζημιώσεων και της πληρωμής τους.

Με δεδομένο ότι η αδράνεια του Υπουργείου για την λυσιτελή αντιμετώπιση του θέματος πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού αλλά και δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές των συναδέλφων, η Ολομέλεια εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων να αποφασίσουν αποχή των δικηγόρων μελών τους από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, από 21.11.2022. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις.

2. Οικονομικά – φορολογικά – ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου

Με δεδομένο ότι ο Υπουργός Εργασίας δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί ούτε στο αίτημα της Ολομέλειας για αναστολή της επικείμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3tl3ilL), αλλά ούτε και στο αίτημα για συνάντηση με εκπροσώπους του σώματος (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3T8cPH9) και λαμβάνοντας  υπόψιν:

(α) το γεγονός ότι υφίστανται κομβικά οικονομικά – φορολογικά αιτήματα που δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί από την Κυβέρνηση, όπως κυρίως:

• η κατάργηση, άλλως, η μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες,

• η επέκταση της απαλλαγής των επιτηδευματιών από ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ (η μόνη μη εφαρμοσθείσα εισέτι μνημονιακή υποχρέωση),

• η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

• η θέσπιση ενιαίου Κανονισμού Παροχών ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να στερούνται οι δικηγόροι των παροχών που λαμβάνουν λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων (πχ επιδόματα μητρότητας στις άμισθες γυναίκες δικηγόρους, επιστροφή οφειλομένων κοκ.),

• η άμεση έκδοση ΑΠΔ για τους έμμισθους συνεργάτες δικηγορικών γραφείων (αμειβόμενους με ΑΠΥ),

• την καθιέρωση υποχρεωτικής παράστασης, άλλως, την καθιέρωση πιστοποιητικού ελέγχου συνδρομής νομικών προϋποθέσεων (νομικού ελέγχου) στις εμπράγματες δικαιοπραξίες, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού αντικειμένου,

• η επίλυση των οικονομικών θεμάτων των εμμίσθων,

Η  Ολομέλεια αποφάσισε τα εξής:

Α] Να ξεκινήσει άμεσα συλλογή υπογραφών Δικηγόρων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επί κειμένου καταγγελίας.

Β] Να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία και  με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Γ] Ανάλογα με τη στάση της Κυβέρνησης για τα αιτήματα του κλάδου, να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

3. Αρθρο 187 ΠΚ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, η Ολομέλεια αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31.3.2023. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022 12:13

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

«Εορτασμός    Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, στον «Άγιο Μηνά»

Ο   Δικηγορικός Σύλλογος Χίου  σας προσκαλεί να συνεορτάσουμε Δικαστές Πρωτοδίκες/Ειρηνοδίκες, Εισαγγελείς/Αντεισαγγελείς, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Προϊσταμένη Υπ/κείου/Κτημ.Γραφείου Χίου & και υπάλληλοι αυτών, Δικαστικοί Επιμελητές,  Δικηγόροι και συμπολίτες,  τη μνήμη του προστάτη της Δικαιοσύνης  Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Μηνά  (κοντά στα χωριά Θυμιανών και Νεοχωρίου) .

Η θεία λειτουργία θα εκκινήσει στις   7.00 π.μ. και θα τελειώσει στις 9. 45΄π.μ.

Φέτος ο εορτασμός συνδυάζεται με τη θλιβερή επέτειο των 200 χρόνων  από τις  σφαγές  της Χίου. Θα ακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα:

  1.  Τρισάγιο υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των σφαγιασθέντων προγόνων μας στο οστεοφυλάκιο.
  1.  καλωσόρισμα νέων Δικαστών και Δικηγόρων.

  1.  « Οι σφαγές της Χίου» Ομιλήτρια Δρ.Ευτυχία Βλυσίδου Φιλόλογος ΔΔΕ Χίου

  1.  «Η αρχή της μέσης γραμμής στο δίκαιο της Θάλασσας/ Η Γεωπολιτική θέαση στο σήμερα». Ομιλητής Πολύκαρπος Αδαμίδης, Δικηγόρος, ΔΝ, LL.M (Harvard’ 95) αν. καθηγητής ΣΣ Ευελπίδων.

  1.  Ξενάγηση στο Μουσείο του Αγ. Μηνά από τον Αρχιτέκτονα  μελετητή του έργου, κ. Εμμ. Βουρνού.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση με κεράσματα, στον αύλειο χώρο της Μονής του Αγίου Μηνά.

Η Πρόεδρος & το Δ. Συμβούλιο του Δ. Σ. Χίου.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΕΖΗ από ΔΣ Χίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 07:45

Ψήφισμα για τον απροσδόκητο θάνατο της συντ/χου δικαστικής υπαλλήλου Μαρίας Μονέζη.

Στη Χίο σήμερα 16– 9 – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση,μετά την θλιβερή είδηση του πρόωρου θανάτου της συντ/χου δικαστικής υπαλλήλου Μαρίας Μονέζη.

Ο ΔΣΧίου συλλυπείται την οικογένεια της  συνταξιούχου Δικαστικής υπαλλήλου Μαρίας Μονέζης για την απώλεια της . Η Μαρία Μονέζη υπηρέτησε με συνέπεια  τη δικαιοσύνη από τη θέση της δικαστικής υπαλλήλου ενώ παράλληλα υπήρξε αφοσιωμένη στην οικογένεια της . Αγωνίστηκε για την υγεία της με αξιοπρέπεια και δύναμη σε μια άνιση μάχη.

Το Δ.Σ του ΔΣΧ αποφάσισε ομόφωνα αντί στεφάνου να εισφέρει στη μνήμη της ποσό 100 ευρώ υπέρ της Κιβωτού του Κόσμου της Χίου .

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς της και να τους δοθεί το παρόν ψήφισμα.

Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Αιωνία η μνήμη της
To ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022 12:01

Ο Δικηγορικός Σύλλογος σήμερα 15/7/2022 θρηνεί  την απώλεια του μέλους του δικηγόρου Κωστή Χρυσοσθένη  Παρθενίδη, που έφυγε από τη ζωή, μετά από μια πολύχρονη και άνιση μάχη με τον καρκίνο. Ο Κωστής έδινε ένα σκληρό αγώνα μη εγκαταλείποντας ποτέ τα έδρανα των Δικαστηρίων  και του συμπαραστάτη δικηγόρου. Ο επίλογος γράφτηκε σχεδόν ένα μήνα πρίν, στην μεγάλη δίκη που αφορούσε στην πυρκαγιά της Σιδηρούντας το 2012 στην οποία ο Κωστής έδωσε το παρόν ,παρά την επιδείνωση της υγείας του.

Στη κόψη του καλοκαιριού που αγαπούσες τόσο ,στο μπλέ της θαλασσινής Κώμης που σεργιάνιζες ,αιφνιδιασμένοι όλοι μας , θρηνούμε Κωστή και σε περιμένουμε στο νησί ,που κουβαλούσες πάντα μέσα σου , να κουρνιάσεις σ αυτό τη ψυχή σου….

Μια πρώτη ανακοίνωση στο άκουσμα του φευγιού σου….. Δ.Σ.ΧΙΟΥ


 
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022 17:35
Πίνακας δικηγόρων για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Δείτε την λίστα εδώ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2022 07:47
Προκηρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Δείτε την προκήρυξη εδω.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 59